REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

 

W miniony wtorek 2 marca

odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące wdrożenia dodatkowej profilaktyki w związku zagrożeniem epidemiologicznym - koronawirusem 2019nCoV.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Starosta Żywiecki uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, Zespołu Zdrowia, Wydziału Oświaty i Wychowania, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu.

Z przekazanych informacji wynika, że na terenie Powiatu Żywieckiego nie potwierdzono jak dotąd przypadku związanego z w/w zagrożeniem.

Wojewoda Śląski w drodze decyzji nałożył na Szpital Powiatowy w Żywcu obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jednocześnie poinformowano, że Zespoły Ratownictwa Medycznego obsługujące obszar Powiatu Żywieckiego przeszły odpowiednie szkolenie i są przygotowane jak i zabezpieczone do transportu osób z podejrzeniem wirusa.

Zdecydowano także o wystąpieniu do Wojewody Śląskiego, o zwiększenie środków na zakup dodatkowych zabezpieczeń ochrony osobistej dla ratowników medycznych Pogotowia ratunkowego na wypadek zagrożenia większej skali.

Jednocześnie Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej poinformował również o wprowadzeniu ograniczeń związanych z odwiedzinami pacjentów szpitala.

Równocześnie podjęto decyzję o przeprowadzeniu spotkań informacyjnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki w zakresie higieny związanej z ograniczeniem ryzyka zakażenia koronawirusem.

Kolejne spotkania będą odbywać się w zależności od potrzeb lub rozwoju sytuacji.

 
Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Żywiec
Gmina Rajcza
Beskid997
Sport
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE