REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Tam, gdzie płynie Żabniczanka
Fot: parafiazabnica.pl

Tam, gdzie płynie Żabniczanka

Najprawdopodobniej powstała

w XVII wieku, po założeniu przez Mikołaja Komornickiego folwarku Węgierska Górka.Według Andrzeja Komonieckiego,  autora Dziejopisu żywieckiego, najstarsza wzmianka o Żabnicy pochodzi z 1628.  W XVII wieku mieszkańcy zajmowali się głównie wypasem owiec, a kolonizacja postępowała w górę doliny.  Była to wieś zarębna, posiadająca młyn, której mieszkańcy zajmowali się głównie wypasem owiec. Należała wówczas do parafii w Radziechowach.

W wieku XVIII dość znacznie wzrasta liczba ludności, zwłaszcza tzw. ubogiej, siedzącej na skrawku ziemi – komornicy, chałupnicy. Powstaje też drugi młyn, a wieś należy teraz do parafii w Cięcinie.

zabnicawik2

W XIX wieku ówczesny właściciel Żywiecczyzny Adam Wielopolski sprzedaje swoje dobra, w tym i Żabnicę, Karolowi Ludwikowi Habsburgowi. Arcyksiążę likwiduje pobliski folwark Węgierska Górka i buduje na jego miejscu hutę, zapewniając tym pracę również mieszkańcom Żabnicy. W latach 40. XIX wieku zniesiono pańszczyznę i poddaństwo chłopów. Nie poprawiło to jednak sytuacji materialnej galicyjskiego chłopa. Zakazano im wypasu bydła w okolicznych pańskich lasach. Habsburgowie, dla których lasy były głównym źródłem bogactwa, zwalczali pasterstwo, szałaśnictwo. W roku 1885 otworzono kolej relacji Żywiec – Zwardoń, co pozwoliło mieszańcom wsi żywieckich, w tym i żabniczanom, poszukać pracy zarobkowej poza miejscem zamieszkania.

Początkiem XX wieku władze wydały nakaz budowy kominów we wsiach żywieckich. Znikają zatem z krajobrazu, także z Żabnicy, kurne chaty, pokryte słomą i gontami. Powstają ‘klasyczne’ zabudowania wiejskie.

zabnicawik1

W okresie okupacji w Żabnicy powstaje oddział partyzantki AK, który należał do placówki AK Cięcina – Węgierska Górka. Jej członkowie i dowódcy zapisali swoimi czynami chlubną kartę historii wsi i ziemi żywieckiej. Wielu żołnierzy z oddziału zginęło.

Po wojnie wieś została zelektryfikowana dopiero w 1955 roku. Modernizacja dróg oraz uruchomienie komunikacji autobusowej z Żywcem nastąpiły nieco później. Wodociągi grawitacyjne, przebudowa wsi z drewnianej na murowaną oraz wyposażenie w nowe urządzenia nastąpiło dopiero po 1965 roku. We wsi powstaje przedszkole, nowa szkoła, stadion sportowy i remiza OSP. W latach 90. zaczęto budować oczyszczalnię ścieków i kanalizację, którą ukończono. Przez Żabnicę przebiegają: Główny Szlak Beskidzki (Węgierska Górka - Żabnica - Abrahamów - Hala Pawlusia - Hala Rysianka), trasa do Rajczy przez Prusów i Hale Boraczą, szlak do Milówki przez Rysiankę, Hale Lipowską i Hale Boraczą. Przez wieś przebiega również trans beskidzki szlak konny.

Przeczytaj także

 REKLAMA