REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Koło PTTK Węgierska Górka ma 50 lat!

Koło PTTK Węgierska Górka ma 50 lat!

Z tej pięknej okazji,

a niewątpliwie jest nim złoty jubileusz istnienia Koła PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce, spotkaliśmy się w minioną sobotę 15 września, by wspólnie świętować. To także czas wspomnień i wzajemnych podziękowań. Uroczystości 50-lecia rozpoczęła Msza Święta w kościele Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce, an astępnie członkowie Koła i zaproszeni goście zgromadzili się w Restauracji Arteria. 

A oto podsumowanie Prezesa Koła PTTK Tadeusza Gołucha:

Koło PTTK im. Jana Pawła II, którego protoplastą jest Koło nr 26 Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu w ciągu swej 50-letniej historii miało tylko 3 prezesów. Pierwszy z nich – Jan Jurasz – został wybrany pod koniec listopada 1967 roku jako przewodniczący turystów działających przy Radzie Zakładowej Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce, „De facto” działalność Koła PTTK rozpoczęła się od stycznia 1968 roku po zatwierdzeniu statutu PTTK oraz wykupu znaczków na legitymacje. Działalność Przewodniczącego Koła PTTK trwała od 1967 roku z licznymi przestojami aż do 1983 roku. W 1983 roku role Prezesa przejął Jan Pawlus i dzięki bardzo spontanicznemu naborowi nowej generacji członków, Koło PTTK postawione zostało „na nogi”. Aktywność osobista Kol. Jana Pawlusa na wielu rajdach, zlotach, czy Spotkaniach Ludzi Gór przerodziła się w pasmo sukcesów.

W dniu 28 września 1992 roku na wniosek ustępującego Prezesa Jana Pawlusa w drodze na Rajd Żywczaków na Babią Górę przeprowadzono głosowanie jawne, po którym jednogłośnie wybrano na Prezesa Koła PTTK nr 26 przy Odlewni Żeliwa Tadeusza Gołucha. I tak od 1992 roku aż do dnia dzisiejszego prezesem - z sukcesami, ale i porażkami - jeszcze jestem aż do dnia, kiedy usłyszę słynną maksymę Kmicica z „Potopu” Henryka Sienkiewicza – „kończ Waść, wstydu oszczędź”.

Jubileuszowe podsumowanie 50 lat turystyki zorganizowanej najpierw przy Odlewni Żeliwa Węgierska Górka, a od 1994 roku przy Ośrodku Promocji Gminy można byłoby ująć w dwóch aspektach: antropologicznym czyli inaczej mówiąc członków Koła, drugi to inicjatywy pro-turystyczne, turystyczno-patriotyczne czy turystyczno-religijne. W tych płaszczyznach nasza działalność była bardzo zróżnicowana i w niektórych momentach ocierająca się o niebyt, czyli mówiąc wprost – likwidację Koła PTTK. 
Z czynnikiem ludzkim różnie bywa i różnie bywało z Naszym Kołem – była to swoista amplituda wzlotów, ale także potknięć. Był czas wielkiej prosperity, co wynikało z aktywności Zarządów Koła i Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTTK, w którym nasze Koło było reprezentowane w ostatnim okresie w czteroosobowym składzie. Tak się składa, że od 1992 roku reprezentowałem wraz z przyjaciółmi z Koła nasz Zarząd w Zarządzie Oddziału Babiogórskiego w Żywcu, co skutkowało wieloma inicjatywami, ale i przedsięwzięciami m.in.: medal 110-lecia i nowy sztandar oddziału, Spotkania Ludzi Gór itp. Czynnik ludzki jakże ważny w stowarzyszeniach non-profit - miał szczególne znaczenie, kiedy trzeba było podejmować decyzje strategiczne, majątkowe i inne, bo wtedy osoby kompetentne siłą perswazji i znajomością tematyki potrafiłyby przekonać nas do podejmowania uchwał jakże brzemiennych i jakże korzystnych w wielu wypadkach dla Oddziału Babiogórskiego PTTK, a co się z tym wiąże dla Kół Oddziałowych. Wreszcie można było przeznaczać pewną pulę pieniędzy na wsparcie Kół w ich statutowych zamierzeniach. W ten sposób oczywiście przy zaangażowaniu się członków Kół zrealizowano wiele rajdów, zlotów czy przedsięwzięć prospołecznych. W ten sposób zrealizowano program „Turystyka łączy pokolenia”, Szlak Papieski w gminach Węgierska Górka, Milówka, Ujsoły. W tej tematyce Koło PTTK im. Jana Pawła II nie tylko było prekursorem, ale i głównym inicjatorem. Wspomnę „Drogę Światła” w lutowe poranki na Halę Lipowską, Ogniska Papieskie na Hali Boraczej z udziałem najwyższych władz PTTK, Rajd Koła PTTK nazwany Spotkaniem Ludzi Gór: „Jeden tysięcznik w jeden rok” – w przyszłym roku będzie już ponad 20. Rajd „Szlakami Jana Pawła II w Beskidach”. Nieodłącznym elementem wędrowania były Zloty Żywczaków na Pilsku i Babiej Górze. Wiele imprez turystycznych, które miały swój prapoczątek w zamysłach Zarządu Koła, zostały niejako przetransportowane na forum Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTTK.

Wielkim zadaniem dla Zarządu Koła było propagowanie turystyki wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Są w naszym Kole turyści z trzech pokoleń. To młodzi zaszczepieni przez dziadków miłością do gór są przyszłością PTTK. Dlatego dużo inicjatyw Koła PTTK skierowanych jest do dzieci i młodzieży. Seniorzy tworzą w obecnym czasie trzon Koła. Są przykładem aktywności i bezinteresownego zaangażowania w wyznaczone cele w górach i poza nimi.

Trochę statystyki, która może choć w części odda działanie Koła PTTK w okresie 50 lat. Na podstawie listy członków w tym czasie przewinęło się około 500 turystów. Byli to turyści sezonowi (180 osób), tacy którzy otrzymali odznaczenia „25 lat  w PTTK” (35 osób) oraz 8 osób posiadających odznakę „50 lat w PTTK”.

Na dzień dzisiejszy Złotą Honorowa Odznakę PTTK posiada 13 osób, Srebrną Honorową Odznakę PTTK – 18, Brązową Honorową Odznakę PTTK – 21. Dyplomy Zarządu Głównego otrzymały 44 osoby. Odznaki PTTK za pracę wśród młodzieży otrzymało: brązową – 6 osób, srebrną - 6, złotą - 5. Medal „Za Pomoc i Współpracę” Zarządu Głównego PTTK posiada 30 osób. Także Koło PTTK jako organ Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu posiada Srebrną i Złotą Odznakę PTTK oraz Medal „Za zasługi dla Turystyki” nadany przez Ministra Sportu i Turystyki. Rada Prezesów Oddziałów PTTK woj. śląskiego nadała członkom Koła: dyplomy – 7 osób, odznakę – 12 osób, wpis do Księgi Zasłużonych dla Turystyki woj. śląskiego – 3 osoby (dwie następne będą wpisane w 2019 roku). Zarząd Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu nadał odznakę „Za Zasługi” 27 osobom oraz jedną statuetkę Honorowego Członka Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu.

Koło PTTK w 2013 roku ustanowiło Statuetkę „Za Zasługi” dla członków zasłużonych oraz osób i instytucji wnoszących niezaprzeczalny wkład w rozwój Koła PTTK. Statuetkę z nr 1 otrzymał Jan Paweł II (pośmiertnie), a ks. kardynał S. Dziwisz przekazał ją do instytutu im. św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie. Do tej pory Statuetkę Koła PTTK przyznano 26 osobom i jednej instytucji.

Jak widać praca dla dobra i rozwoju Koła i jego członków jest doceniana przez Gremia turystyczne oraz przez najwyższe Władze Rzeczpospolitej Polski.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach koła PTTK było ufundowanie przez członków Koła oraz Sponsorów, Dobroczyńców i Dobrodziejów Sztandaru Koła PTTK w 2011 roku. Wtedy byliśmy jedynym Kołem PTTK, które miało swój własny sztandar. Obecnie na Jubileusz 50 lat zaprojektowano i wydano „medal 50-lecie”, tomik poezji „Idąc po śladach”, w najbliższym czasie wydana będzie monografia Koła pt. „Góry noszone w sercu”. W sierpniu i wrześniu w OPG wystawiono historię Koła w fotogramach pt. „Kto idzie w góry, ten idzie do Matki”.

W roku 2018 – Roku Jubileuszowym został zapoczątkowany projekt pt. „5 wierchów na Złoty Jubileusz” – Łysa Hora w Czechach, Wysoka w Małych Pieninach, Rysy w Tatrach, Wielki Chocz w Słowacji oraz Jałowiec w paśmie Babiej Góry. Także na zaproszenie prezesa Koła gościliśmy ludzi gór – himalaistów ks. Krzysztofa Cojdę, ks. Krzysztofa Gardynę, Aleksandrę Dzik, Krzysztofa Wielickiego (dwukrotnie) którzy w niezwykły sposób ukazali wielu zebranym na prelekcjach swoją działalność w górach najwyższych, przybliżając problematykę związaną z eksploracją terenów gór wysokich z aspektami filozoficzno-estetycznymi i etycznymi.

Jak kiedyś powiedziała Wanda Rutkiewicz – wybitna himalaistka, zdobywczyni 7 kolosów Himalajów i Karakorum – „góry są poza dobre i złem” – wybierajmy zawsze to, co nas łączy czyli dobro, czyli piękno, czyli zdrowy stosunek do człowieka i natury. Wybierajmy prawdę, która nas wyzwoli z marazmu, zadufania w swoje ego i z uprzedzeń.

Chciałbym schylić czoło przed ludźmi, którzy przez co najmniej 25 lat nas wspierali przede wszystkim finansowo: Tadeusz Juraszek, Jerzy Kalarus, Mirosław Dziergas,  Małgorzata Myszka-Miklusiak, Magdalena Konowrocka, Pan Roman Kurzyk, Marian Knapek, Piotr Olesiak, Maria Ciepka i Józef Worek, Piotr Tyrlik, Marian Kurowski, Wojciech Gaweł, Jan Stopka, Adam Marszałek, Marek Podgrodzki i tylu innych wspaniałych ludzi  - nie sposób wszystkich wymienić.

Dziękuję naszym kapelanom ks. Janowi, ks. Władysławowi, ks. Stanisławowi. Dziękuje Rodzinie Pielichowskich, Rodzinie Piechów, Golców i Nogów. I na koniec dziękuje moim wypróbowanym i dopiero wkraczającym na poletko PTTK członkom Mojego Zarządu.

Przeczytaj także

 REKLAMA