Z inicjatywy Zarządu Powiatu w dniu dzisiejszym w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Żywcu zostały podpisane pomiędzy Powiatem Żywieckim a Gminą Węgierska Górka umowy na realizację dwóch zadań tj. „Budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica – odcinek o długości 310 mb (od ul. Wyzwolenia do Fortu Wędrowiec) w m. Węgierska Górka” oraz „Budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1433 S Cięcina Dolna – Cięcina Górna – odcinek o długości 296 mb w m. Cięcina (od budynku położonego przy ul. Św. Katarzyny nr 180 do budynku nr 216)”. Łączny całkowity koszt obu inwestycji wynosi 500 000 zł, z czego kwota 100 000 zł stanowi pomoc finansową z budżetu Gminy Węgierska Górka.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE