REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

''Czysta energia - czyste środowisko...'' w gminie Węgierska Górka

''Czysta energia - czyste środowisko...'' w gminie Węgierska Górka

Zakończona została realizacja programu efektywności

ekologicznej na terenie Gminy Węgierska Górka, polegająca na budowie pomp ciepła w pięciu obiektach publicznych. Kontynuuowany jest także w tym roku program likwidacji azbestu, który współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach tego Programu na 37 budynkach zostaną zlikwidowane azbestowe pokrycia dachowe, a około 70 ton zdemontowanych płyt azbestowych zostanie zutylizowanych.

 Złożono wniosek „Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła” do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne – 244 kompletów) oraz celem wspomagania przygotowania CWU (kolektory słoneczne – 41 kompletów), energię aerotermalną (pompy ciepła do CWU, powietrzne pompy ciepła do CO i CWU - 55 instalacji), energię geotermalną (gruntowe pompy ciepła – 131 kompletnych instalacji), energię biomasy (kotły na pelet – 97 kompletów) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Węgierska Górka oraz Gminy Wisła. 

Przeczytaj także

 REKLAMA