REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Inwestycje w gminie Rajcza
Fot: Aktywna Rajcza

Inwestycje w gminie Rajcza

Obecnie w gminie Rajcza trwają intensywne prace inwestycyjne.

Przedstawiamy bieżący stan najważniejszych z nich:

   * kończą się prace remontowe drogi 1439 S na odcinku: Milówka – Rajcza wraz z budową mostu na potoku Nickulinka - prace prowadzone są przez Starostwo Powiatowe w  Żywcu, natomiast przebudowa chodnika od drogi na stację kolejową do „kuźni”p. Goglera jest prowadzona przez Gminę Rajcza z udziałem środków UE.

   * remont drogi powiatowej 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń na odcinku od skrzyżowania na stację kolejową w Rycerce Dolnej aż do remizy OSP Sól jest na ukończeniu. •

   * został ogłoszony przetarg na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej od stacji CPN w Rajczy w kierunku Ujsół. Roboty winny ruszyć niebawem.

   * udało się szczęśliwie zakończyć i  rozliczyć wszystkie prace realizowane końcem ubiegłego roku w  Zwardoniu i  Soli w  ramach usuwania skutków powodzi, na które uzyskano dotację Wojewody Śląskiego w  wys. 80% wartości robót. Dziękujemy wszystkim za determinację w  realizacji i  rozliczaniu powyższych zadań w  szczególności: firmom wykonawczym i  nadzorującym, pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg i pracownikom naszej Gminy. Zrealizowano cztery zadania na łączną kwotę ponad 2 mln zł. Zadania musiały być zrealizowane i rozliczone do końca 2017 roku.

 REKLAMA

Przeczytaj także