REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Realizacja inwestycji w gminie Węgierska Górka

Realizacja inwestycji w gminie Węgierska Górka

"Na 2018 rok mamy przyjęty ambitny plan inwestycyjny, niemniej jednak

realizacja przyjętych zadań gospodarczych zależy od pozyskania określonych środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa" - informuje Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Co więc przed nami? 

Pragniemy rozpocząć rozbudowę sieci wodociągowej w rejonie Małego Ciśca oraz ul. Mickiewicza i ul. Za Torem w Cięcinie.

Rozpoczynamy budowę odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków i hydrofornią w Węgierskiej Górce na ul. Zielonej (od placu Dziedziców do Koniorów).

Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich planujemy zgłosić przebudowę drogi gminnej - ul. Spokojna w Cięcinie. Ponadto Starostwo Powiatowe w Żywcu deklaruje przebudowę części drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Cięcinie i obiektu mostowego przy wodospadzie w Żabnicy.

W ramach środków przewidzianych na likwidację szkód powodziowych spodziewamy się wsparcia przebudowy muru oporowego w rejonie ul. Wodospadowej w Żabnicy.

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę układu drogowego wraz z obiektem mostowym w ciągu ul. Granicznej (Węgierska Górka – Cięcina).

W dalszym ciągu kontynuowane będą prace związane z przebudową wiat przystankowych w Cięcinie, Ciścu i Żabnicy. W pozostałym zakresie budowy gminnych dróg publicznych i  dobudowy nowych punktów oświetleniowych toczyć się będzie ożywiona dyskusja na komisjach Rady Gminy, w Radach Sołeckich i na zebraniach wiejskich. Dalej chcemy wspierać budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, szczególnie w miejscowościach Żabnica i Cięcina. W tym względzie liczymy na inicjatywę Starostwa Powiatowego, a w szczególności radnych powiatowych.

W ramach Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych planujemy budowę drogi polnej Pod Groń w Cięcinie.

Przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej zamierzamy rewitalizować przestrzeń publiczną i tworzyć miejsca aktywności społecznej w Ciścu - od boiska sportowego przy ul. Sportowej wzdłuż rzeki Soły do ul. Morwowej zostanie wykonana ścieżka ekologiczna.

Ponadto chcemy skomunikować ścieżkami ekologicznymi tereny rekreacyjne w Węgierskiej Górce, Ciścu i  Żabnicy.

Duży zakres prac planujemy wykonać w  obiektach oświatowych naszej Gminy. Największą inwestycją, którą planujemy wykonać w bieżącym roku będzie termomodernizacja budynku Przedszkola na Małym Ciścu. W ramach programu z Unii Europejskiej obiekty publiczne szkół i przedszkoli w Żabnicy, Ciścu, Cięcinie oraz Hala Sportowa w Węgierskiej Górce zostały wyposażone w pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. W bieżącym roku będziemy modernizować instalacje wewnątrz tych obiektów, dostosowując je do nowego źródła ciepła. Składamy również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na instalacje urządzeń z zakresu odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw indywidualnych, jednakże z uwagi na fakt, iż termin naboru i rozstrzygnięcia wniosków został przesunięty, to rozpoczęcie realizacji tego projektu w bieżącym roku jest wątpliwe.

W dalszym ciągu prowadzimy prace koncepcyjne i projektowe nad rozbudową i modernizacją centrum rekreacyjno – sportowego i turystycznego w naszych miejscowościach. W tym względzie zmieniamy plany przestrzennego zagospodarowania Gminy Węgierska Górka. Kontynuowane będą również prace remontowe i termomodernizacyjne w obiektach OSP. Czynimy starania o zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Żabnica.

Będziemy wspierać Parafię Żabnica przy restaurowaniu oraz konserwacji zabytkowego ołtarza i prezbiterium w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

 REKLAMA

Przeczytaj także