REKLAMA

reklama

                      

"Obejście Węgierskiej Górki"- badania archeologiczne

"Obejście Węgierskiej Górki"- badania archeologiczne

Wciąż czekamy na rozstrzygnięcie przetargu  na budowę "obejścia Węgierskiej Górki".

Zanim jednak poznamy wykonawcę -  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła zamówienie na wykopaliskowe badania archeologiczne na trasie planowanej inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odc. Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) oraz opracowanie wyników badań - co w żaden sposób nie wpływa na termin i zakres planowanych prac

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych wraz ze sprawozdaniem z tych badań oraz opracowanie wyników archeologicznych badań wykopaliskowych. 

Badania archeologiczne prowadzone będą na czterech odcinkach: 

   * Cieciec 3 - 20 arów

   * Cisiec - 7 arów

   * Cieciec - 8 arów

   * Radziechowy - 3 ary

Co jest celem badań archeologicznych na tym odcinku? 

Celem badań wykopaliskowych na tym terenie - wskazanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach - jest wskazanie zabytków archeologicznych wraz z ich udokumentowaniem oraz ich ochrona przed zniszczeniem w trakcie realizacji inwestycji. 

Przeczytaj także

 REKLAMA