REKLAMA

reklama

                      

Węgierska Górka - przegląd dróg gminnych

Węgierska Górka - przegląd dróg gminnych

Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik informuje, że w miesiącach

kwiecień – maj zostanie dokonany przegląd dróg gminnych, który będzie miał na celu określenie ich stanu oraz wymaganego zakresu prac planowanych do wykonania w bieżącym roku.

Komisja w składzie: Wójt Gminy, Zastępca Wójta oraz pracownicy merytoryczni pionu inwestycyjnego i ochrony środowiska dokonają przeglądu stanu nawierzchni dróg, odwodnienia i właściwego oznakowania,  jak również oświetlenia ulicznego. Komisja będzie również zwracała uwagę na estetykę i czystość ulic. Objazd dróg rozpoczniemy w dniu 3 kwietnia br. od miejscowości Cięcina. Liczymy, że  okres 2 tygodni będzie wystarczający na objazd poszczególnych miejscowości. Po dokonanym przeglądzie dróg zostanie sporządzony raport na podstawie którego zostanie określony zakres prac do wykonania w bieżącym roku. Powyższy zakres prac na drogach gminnych zostanie podany do publicznej wiadomości

Harmonogram objazdów:

Cięcina – 3-13 kwietnia 2018 r.

Cisiec – 16-27 kwietnia 2018 r.

Węgierska Górka – 7-11 maja 2018 r.

Żabnica – 14-25 maja 2018 r.

Harmonogram objazdów może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe, jak również intensywność pracy komisji. O wprowadzonych zmianach będziemy na bieżąco informować  na stronach  internetowych Gminy.

Udział Wójta w Komisji będzie również dobrą okazją do spotkania się z mieszkańcami poszczególnych ulic i porozmawiania na miejscu (u źródła) o problemach ich nurtujących. 

Przeczytaj także

 REKLAMA