REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

W tym roku w Węgierskiej Górce realizowana będzie jedna z największych po

Hali Sportowej inwestycji - przebudowa układu drogowego na granicy Węgierskiej Górki i Cięciny wraz z mostem. Zanim jednak to nastąpi - podsumujmy te inwestycje, które już za nami i zostały wykonane  w 2017 roku. Tym razem przedstawiamy wykaz dróg gminych z Węgierskiej Górki i Żabnicy. 

Węgierska Górka: 

   * przebudowa dróg gminnych publicznych na terenie gminy Węgierska Górka - ulica Słoneczna i ulica Raczyńskiego

   * zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Sołecka i Kolejowa w Ciścu oraz ul. Parkowa i ul. Przemysłowa w Węgierskiej Górce

Żabnica:

   * projekt budowy muru oporowego przy ul. Wodospadowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

   * remont odwodnienia drogi gminnej ul. Strumykowa

   * remont drogi gminnej Krzusówka

   * przebudowa dróg gminnych publicznych - ul. Turystyczna, Zaporowa, Bory, Mostowa, Graniczna Boczna

   * remont drogi ul. Boracza - osuwisko

Cisiec: 

   * utwardzenie drogi gminnej materiałem kamiennym ul. Grzegorzków

   * przebudowa drogi gminnej ul Polna

   * budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 1435S od ul. Cisowej w Ciścu do sklepu "Biedronka" w Milówce

   * utwardzenie drogi gminnej ul. Doliny Boczna

   * odtworzenie muru oporowego ul. Turystyczna 

Cięcina:

   * remont chodnika dla pieszych w ciągu ul. Jana Pawła II w Cięcinie na odcinku od Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Państwa Wolnych do ul. Spokojnej

   * projekt remontu istniejącego mostu jednoprzęsłowego w ciągu ul. Tęczowej w sołectwie Cięcina ( wykonanie rysunków wykonawczych niezbędnych do remontu mostu ). Wykonanie dokumentacji przetargowej: kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, ocena stanu faktycznego. Zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Żywcu.

   * remont mostu jednoprzęsłowego w ciągu ul. Tęczowej 

   * remont drogi gminnej ul. Widokowa

   * projekt przebudowy istniejącego mostu jednoprzęsłowego w ciągu ul. Dworkowej ( wykonanie rysunków wykonawczych niezbędnych do remontu mostu ). Wykonanie dokumentacji przetargowej: kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz szczegółowej Specyfikacji Technicznej, wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

   * remont drogi gminnej Fabisie

  * remont odwodnienia drogi gminnej ul. Górska

   * przebudowa dróg gminnych u. Widokowa ( Pod Groń - łącznik odcinek dolny ), ul. Górska 

 

 

  

Wszystkie
Beskid997
Gmina Milówka
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Węgierska Górka
Sport
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE