Przedstawiamy wykaz dróg gminnych wykonanych w roku ubiegłym 

 w Cięcinie:

   * remont chodnika dla pieszych w ciągu ul. Jana Pawła II w Cięcinie na odcinku od Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Państwa Wolnych do ul. Spokojnej

   * projekt remontu istniejącego mostu jednoprzęsłowego w ciągu ul. Tęczowej w sołectwie Cięcina ( wykonanie rysunków wykonawczych niezbędnych do remontu mostu ). Wykonanie dokumentacji przetargowej: kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, ocena stanu faktycznego. Zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Żywcu.

   * remont mostu jednoprzęsłowego w ciągu ul. Tęczowej 

   * remont drogi gminnej ul. Widokowa

   * projekt przebudowy istniejącego mostu jednoprzęsłowego w ciągu ul. Dworkowej ( wykonanie rysunków wykonawczych niezbędnych do remontu mostu ). Wykonanie dokumentacji przetargowej: kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz szczegółowej Specyfikacji Technicznej, wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

   * remont drogi gminnej Fabisie

  * remont odwodnienia drogi gminnej ul. Górska

   * przebudowa dróg gminnych u. Widokowa ( Pod Groń - łącznik odcinek dolny ), ul. Górska 

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE