Reklama

REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Wójt Gminy Węgierska Górka

zwołuje - na dzień 14 października 2021 r. (czwartek) na godzinę 1600 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 20 - Zebranie Wyborcze Sołectwa Cięcina, dla dokonania wyboru Sołtysa w wyborach uzupełniających.

UWAGA! W przypadku braku quorum na Zebraniu Wyborczym o godz.1600
Wójt Gminy Węgierska Górka zwołuje Zebranie Wyborcze w nowym terminie, tj. w dniu
14 października 2021 r. (czwartek) o godz.1615 w tym samym miejscu, tj. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 20.

Porządek obrad Zebrania Wyborczego:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wyznaczenie Przewodniczącego Zebrania.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Omówienie regulaminu wyboru Sołtysa zg. ze Statutem Sołectwa Cięcina.
  5. Wybór Komisji ds. przeprowadzenia wyborów Sołtysa.
  6. Wybory Sołtysa.
  7. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.
  8. Informacja Wójta z przebiegu realizacji zadań gospodarczych.
  9. Dyskusja.
  10. Zamknięcie zebrania.

 

Informacje dla wyborców:

Prawo wybierania ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze sołectwa Cięcina. W wyborach można głosować tylko osobiście.

UWAGA! Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w razie zaostrzenia obostrzeń związanych ze zgromadzeniami się osób, Zebranie Wyborcze może zostać odwołane

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Sport
Wywiady
Gość BESKIDLIVE