REKLAMA

reklama

                      

Węgierska Górka - rodzinne konkurencje w Ciścu!

Węgierska Górka - rodzinne konkurencje w Ciścu!

Gmina Węgierska Górka
we współpracy z gminą czeską Mosty u Jablonkova realizuje projekt pod nazwą „Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz środków własnych za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Założeniem projektu jest udostępnienie infrastruktury w miejscowości Cisiec powstałej na bazie dziedzictwa przyrodniczego. Zakres prac związanych z infrastrukturą obejmuje: budowę grilla, wyrównywanie terenów zielonych, renowację boiska do siatkówki oraz zamontowanie urządzeń rekreacyjnych.
Do miejsca objętego działaniami projektowymi można dotrzeć zarówno ścieżką pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż rzeki Soły jak i od strony ulicy Cisowej, kierując się drogą naprzeciw ulicy Wiśniowej.
wgrodziny2
 
W celu wypromowania terenu transgranicznego zaplanowano przeprowadzenie szeregu wydarzeń. W ubiegłym tygodniu odbyły się warsztaty „Dbajmy o Przyrodę”.
W dniu 26 czerwca dzieci wraz z opiekunami z gminy Węgierska Górka miały okazję uczestniczyć w sportowych konkurencjach dla rodzin „Każdy powie, że ruch to zdrowie”. Spotkanie odbywało się na terenie miejsca odpoczynku przy boisku na Małym Ciścu. Dzieci zostały zaproszone do zabawy przez wójta Piotra Tyrlika. Na miejscu na najmłodszych czekało wiele atrakcji między innymi taniec z animatorami, walki sumo, przeciąganie liny, bańki mydlane, mini krykiet, wyścig w workach oraz strzelanie z łuku. Po wesołej zabawie dzieci oraz rodzice otrzymali ciepły posiłek wraz ze słodkim poczęstunkiem oraz projektowe gadżety w postaci torby, bidonu oraz opaski odblaskowej.
_______________
OPG WG

Przeczytaj także

 REKLAMA