REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Informujemy, że w

dniu Rada Gminy Węgierska Górka w dniu 17 lutego 2021 r. podjęła Uchwałę Nr 0007.XIX.212.2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. O zwolnienie mogą ubiegać się przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie oraz usługi ujęte w PKD 49.39.Z (m.in. wyciągi narciarskie). Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z niniejszej uchwały zobowiązany jest złożyć do dnia 15 marca 2021 r. wraz z deklaracją lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych:

  • formularz informacyjny stanowiący załącznik nr 1do uchwały,
  • oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Wszystkie
Z regionu
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Węgierska Górka
Sport
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Książka Tygodnia
Gość BESKIDLIVE