REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie Urząd Gminy w Węgierskiej Górce

przewiduje przeprowadzić w 2018. Przewidywany tryb - przetarg nieograniczony. 

I kwartał 2018:

    * zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górce - 207 154,00 zł

   * adaptacja pomieszczeń na świetlice i klub seniora w ramach projektu "Wyrównanie szans oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w gminie Węgierska Górka  - 62 300,00 zł 

   * budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków i hydrofornią w Węgierskiej Górce - 641 173,00 zł

   * budowa i modernizacja dróg gminnych - 800 000,00

   * przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596048S wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka  - 4 552 310,00 zł

   

II kwartał 2018: 

   * przebudowa drogi gminnej rolniczej Cięcina - 400 000,00 zł

III kwartał 2018: 

   * zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i potoku Żabniczka trasami przyrodniczo- ekologiczno-dydaktycznymi - 1 985 813,00 zł

   * rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznieCisiec ścieżki brukowane - 2 150 000,00 zł

   * termomodernizacja przedszkola w Ciścu - 450 000,00 zł

IV kwartał:

    * czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka - etap I - 6 250 000,00 zł

   * wykonanie usługi polegającej na zebraniu, odbieraniu  i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Węgierska  - 2 100 000,00 zł

   * zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Węgierska Górka w sezonie 2018/2019 - 400 000,00 zł 

 

Wszystkie
Beskid997
Gmina Milówka
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Węgierska Górka
Sport
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE