REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Podstawa  prawna ; art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz.17)

Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli

prowadzonych  przez gminę  ( wg SIO na dzień 30.09.202)                   -    467

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem

rozwoju (posiadające opinie) w przedszkolach  prowadzonych

przez gminę  ( wg SIO na dzień 30.09.2020)                                             -       0

                                       

  • Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach

Prowadzonych przez  gminę (wg SIO na dzień 30.09.2020)                  -         16

Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkoli

prowadzonych przez gminę pomniejszona o liczbą uczniów

niepełnosprawnych.                                                                                      -          451

Podstawowa  kwota  dotacji                        roczna                                        11 851,84 zł

                                                                     miesięczna                                           987,65 zł

Podstawowa kwota dotacji określona została w oparciu o;

-zaplanowane wydatki bieżące na 2021 r. na prowadzenie przedszkoli  ( ujęte w budżecie Gminy Węgierska Górka)

-statystyczną liczbę uczniów wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2020r.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Wszystkie
Gmina Milówka
Beskid997
Gmina Węgierska Górka
Z regionu
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE