REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Trwa mobilizacja i organizacja

 zaplecza budowy. Wykonane są dojazdy do placu budowy, między innymi poszerzenie i stabilizacja ul. Nad Potokiem, dostosowanie Traktu Cesarskiego do prowadzenia wzmożonego ruchu budowlanego, ułożenie płyt na poszerzeniu ul. Za Groniem i na bypassie ul. Za Groniem. Budowana jest rampa najazdowa pod portal południowy tunelu drogowego nr 1, wykonane są drogi technologicznej dla obsługi estakad. Kontynuowane jest odhumusowanie trasy głównej.

Prowadzone są wykopy pod portalami tuneli drogowych. Wykonane są nasypy. Przebudowywane są sieci wodociągowe m.in. przy ul. Wajdowej, w ciągu DK1, na łącznicy Ł1 na węźle Milówka. Demontowane są istniejące studnie wodociągowe i zbiorników wyrównawczych. Trwają prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

W międzyczasie Wykonawca wystąpił do Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie o zatwierdzenie Planu Ruchu Zakładu prowadzącego drążenie tuneli z zastosowaniem techniki górniczej. Uzyskanie takiego zatwierdzenia jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia drążenia tuneli.

________________

GDDKiA

Wszystkie
Beskid997
Gmina Milówka
Z regionu
Gmina Rajcza
Gmina Węgierska Górka
Sport
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE