REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

"Nasze Loreto", czyli dzwonnica loretańska w Żabnicy
Fot.Robert Wierzbicki

"Nasze Loreto", czyli dzwonnica loretańska w Żabnicy

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w latach 2016-2017

realizowało projekt pn. "Nasze Loreto - ogólnopolski szlak kaplic loretańskich".
W ramach projektu przeprowadzono badania na temat kaplic i dzwonnic loretańskich, odwiedzono wszystkie kaplice i część dzwonnic, ogłoszono dwa konkursy fotograficzne, zorganizowano dwa koncerty przy ruinach kaplicy loretańskiej w Skrzebowej, stworzono dwie nieoznakowane ścieżki krajoznawcze (tzw. questy), dostarczono do wszystkich kaplic oraz części dzwonnic.
Efektem tej pracy jest stworzenie strony internetowej, będącej jednocześnie bazą kaplic i części dzwonnic.

W tym wykazie znalazła się dzwonnica loretańska z Żabnicy, której historię krótko przypominamy:

 Mieszkańcy wioski za namową księdza na poświęconej przez niego ziemi w 1855 r. przystąpili do wznoszenia dzwonnicy. W 1859 r. kupili dzwon, który po konsekracji został umieszczony w wieży dzwonnicy.
Podejmując się budowy dzwonnicy, mieszkańcom przyświecał jeden cel, otóż dźwięk dzwonu miał ich ostrzegać przed nadciągającymi burzami, ulewami czy powodzią. Z czasem przypominał on również o odmawianiu rano i wieczorem modlitwy "Anioł Pański" czy informował o śmierci mieszkańca wioski. Wzywał ponadto do gaszenia pożaru oraz na codzienne nabożeństwa majowe i różańcowe w październiku.
Po kolejnych dziewięciu latach, w 1868 r., do dzwonnicy została dobudowana niewielka murowana, kamienna kapliczka, a w jej wnętrzu umieszczono figurkę Najświętszej Marii Panny Kalwaryjskiej. Od tej pory przy kaplicy-dzwonnicy w każdą niedzielę i święta śpiewano Nieszpory.

dzwonnica

 REKLAMA

Przeczytaj także