REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

"Obejście Węgierskiej Górki" - stan aktualny
mosty.katowice.pl

"Obejście Węgierskiej Górki" - stan aktualny

Jednym z tematów posiedzenia Komisji Koordynacyjnej Gminy Węgierska Górka i Milówka było
przedstawienie aktualnego przebiegu prac związanych z budową drogi ekspresowej S1 odcinek Przybędza – Milówka, tzw. „obejście Węgierskiej Górki".
 
Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik omówił więc bieżacą sytuację związaną z trwającym postępowaniem administracyjnym dotyczącym budowy drogi ekspresowej S1, odcinek Przybędza – Milówka, tzw. „obejście Węgierskiej Górki”:
 
W  dniu 17.07.2017 r. Wojewoda Śląski wydał postanowienie w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Następnego dnia, tj. 18.07.2017 r. Wojewoda kolejnym postanowieniem zawiesił  postępowanie do czasu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Katowicach, natomiast w dniu 27.07.2017 r. Wojewoda Śląski wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielnie zezwolenia na realizacje inwestycji.
 
Prowadzący spotkanie Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik  poinformował, że RDOŚ dostarczy ww. uzgodnienia po uzyskaniu opracowań geologicznych zleconych przez GDDKiA firmie zewnętrznej. Po dostarczeniu do Wojewody przez RDOŚ stosownych uzgodnień Wojewoda wyda decyzję o realizacji inwestycji. Gospodarz Gminy Wegierska Górka podkreśla także, że z informacji uzyskanych w trakcie rozmów prowadzonych z przedstawicielami GDDKiA w Katowicach wynika, iż będą nieznaczne opóźnienia co do planowanych terminów wydania decyzji (ok. 2 tyg.). Związane jest to z aktualizacją i doprecyzowaniem dokumentacji, niemniej jednak nie powinno to mieć wpływu na ogłoszenie przetargu końcem października czy początkiem listopada bieżącego roku.
 
Gospodarz Gminy Węgierska Górka poinformował również, że z informacji GDDKiA wynika, że jest zapewnienie odnośnie środków finansowych na realizację niniejszej inwestycji.  Stwierdził także, że zawiłości związane z procedurą administracyjną są ogromne i budzą niepokój wielu mieszkańców. Podkreślił jednak, że po podpisaniu w Bielsku-Białej przez Premier Beatę Szydło porozumienia o rozpoczęciu procedury inwestycyjnej drogi S1 w tym tzw. obejścia Węgierskiej Górki działania są szybkie i postępują sprawnie.
 

 REKLAMA

Przeczytaj także