REKLAMA

reklama

                      

Kościół św. Katarzyny w Cięcinie w reportażu

Kościół św. Katarzyny w Cięcinie w reportażu

W niedzielne popołudnie 17 września w TVP3 w magazynie chrześcijańskim Telewizji Katowice "CREDO" pojawił się reportaż poświęcony Kościołowi Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie.
Jeśli komuś nie udało się go obejrzeć, zamieszczamy link, pod którym można znaleźć reportaż. 
 
 
A tymczasem przypominamy historię Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie. 
Ten niezwykły zabytek leży na Szlaku Papieskim gminy Węgierska Górka. Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie wybudowany został w swej najstarszej części w roku 1542.W latach 1666-67 powiększono nawę i dobudowano wieżę. Do 1789 roku funkcjonował jako filia kościoła parafialnego w Radziechowach.W 1892 roku dobudowano zakrystie i skarbiec.W latach 1892-93 wydłużono nawę główną i przesunięto wieżę na walcach ku zachodowi.W 1896 wykonano malowidła ścienne i stropowe.W 1909 pokryto dach kościoła eternitem, co mocno oszpeciło świątynię. W roku 2010 przywrócono kościołowi pokrycie z gontów modrzewiowych łupanych.
 We wnętrzu kościoła zachowało się historyczne, barokowe wyposażenie: ołtarz główny z obrazem św. Katarzyny Aleksandryjskiej (w ołtarzu głównym są jeszcze dwa inne obrazy, które zmienia się zgodnie z kalendarzem liturgicznym), cztery ołtarze boczne, ambona, organy i krucyfiks. W świątyni znajduje się również kamienna chrzcielnica z 1705 r. przykryta drewnianą pokrywą, przedstawiająca cztery delfiny podtrzymujące kopułkę z gołębicą na szczycie. Nad wejściem do nawy znajduje się drewniana rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z 1857 r., a przy wejściu głównym do świątyni stoją zabytkowe kropielnice z piaskowca. Niegdyś kościół zdobiły cenne obrazy „Zwiastowanie Anielskie” z XV w. i „Święta Rozmowa” z początku XVI w., które ze względów bezpieczeństwa w 1913 r. zostały przeniesione do Muzeum Narodowego w Krakowie. Inny, równie cenny obraz z przełomu XV i XVI w. przedstawiający Św. Katarzynę można podziwiać w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie. Obok kościoła znajduje się zabytkowy budynek plebanii zbudowany w latach 1925-1927 według projektu krakowskiego architekta W. Krzyżanowskiego.
Na podstawie broszury: 450 lat kościoła św. Katarzyny 1542-1992, oprac. ks. J. Musiałek, Z. Juraszek 

Przeczytaj także

 REKLAMA