REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Ostatnia Sesja Rady Gminy Węgierska Górka 2014 -2018

Ostatnia Sesja Rady Gminy Węgierska Górka 2014 -2018

W dniu 27 września 2018

roku odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018.

Najważniejszymi osiągnięciami, które udało się zrealizować Radzie są:

- Wybudowano przedszkole w Cięcinie, równocześnie dokonano gruntownej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1, adaptując go na potrzeby oświatowe miejscowości.

- Dokonano gruntownej modernizacji i termomodernizacji Przedszkola Publicznego w Węgierskiej Górce.

- Dokonano kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu.

- Gruntownie zmodernizowano obiekty Przedszkola w Ciścu.

- Wybudowano nowoczesny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Cięcinie, Ciścu i Żabnicy.

- Udzielano wsparcia finansowego i pomocy organizacyjnej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie przy rewitalizacji XVI-wiecznego kościoła i zagrody plebańskiej.

- Zaadaptowano pomieszczenia budynku Ośrodka Zdrowia w Węgierskiej Górce na potrzeby „Klubu Seniora”, celem stworzenia miejsca aktywności społecznej dla ludzi starszych.

- Gruntownie zmodernizowano Pomnik Straconych Partyzantów Polskich w Żabnicy.

- Rozbudowano ciągi wodociągowe i podłączono 296 budynków do sieci.

- Rozbudowano sieć sanitarną i wykonano 121 przyłączy do sieci.

- Wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z hydrofornią w Węgierskiej Górce przy ul. Zielonej.

- Zamontowano pompy ciepła w pięciu gminnych obiektach użyteczności publicznej: Hala Sportowa, Szkoła Podstawowa w Cięcinie Górnej, w Ciścu i w Żabnicy oraz Przedszkole nr 2 w Ciścu.

- Zamontowano ogniwa fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej: Hala Sportowa, Szkoła Podstawowa w Ciścu i Żabnicy, Przedszkole nr 2 w Ciścu.

- Gruntownie przebudowano drogi gminne i powiatowe w ramach realizowanych programów unijnych: Cięcina – ulice Floriana, Targowa, Zarębek, fragment ul. Jana Pawła II; Cisiec - ulice Sołecka, Kolejowa, Polna; Węgierska Górka – ulice Grobla, Parkowa i Przemysłowa; Żabnica – ulice Szkolna, Wiejska, Rzeczna, Sportowa i ks. Karola Śmiecha.

- Realizowano Program Ograniczenia Niskiej Emisji, poprzez zamontowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach indywidualnych. Wymieniono w 40 budynkach stare piece c.o. na nowoczesne piece centralnego ogrzewania z podajnikiem na ekogroszek, w 100 budynkach wymieniono stolarkę okienną, w 40 budynkach zainstalowano solary.

- W 28 budynkach prywatnych zainstalowano instalacje fotowoltaiczne.

- Zakupiono samochody pożarniczo-gaśnicze dla OSP: Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica.

- Zamontowano 34 kamery monitoringu wizyjnego w gminie Węgierska Górka, który obejmuje wszystkie miejscowości.

- Przebudowano i wyremontowano 6 obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych.

- Wybudowano 8 nowoczesnych wiat przystankowych, które zostały zamontowane w Cięcinie, Ciścu, Węgierskiej Górce i Żabnicy.

- Wybudowano i zmodernizowano 107 dróg gminnych.

- Zamontowano 136 dodatkowych punktów oświetleniowych.

- Wykonano gruntowną termomodernizację budynku Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce.

- Kompleksowo zmodernizowano i rozbudowano oraz wykonano termomodernizację budynku OSP w Cięcinie.

- Wybudowano ogólnodostępną infrastrukturę sportową obok Szkoły Podstawowej w Cięcinie (plac zabaw, siłownia zewnętrzna).

- Wybudowano obok Szkoły Podstawowej w Żabnicy ogólnodostępny plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku od bulwarów do kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce i dalej do Szkoły Podstawowej nr 1 w Cięcinie.

- Skomunikowano tereny rekreacyjne centrów miejscowości Węgierska Górka – Cięcina – Żabnica trasami pieszo-rowerowymi.

- Wybudowano ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w miejscowości Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica.

- Wybudowano plac zabaw na Osiedlu XX-lecia II RP i Osiedlu Wyzwolenia w Węgierskiej Górce

 REKLAMA

Przeczytaj także