REKLAMA

 REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Kościół Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce
Fot: Daniel Franek/Okiem Fotoreportera FB

Kościół Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce

Jego bryła przypomina trzy

namioty. Kościół Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce został wybudowany w latach 1977–1981 i należy do parafii św. Katarzyny w Cięcinie.

Po wizytacji kanonicznej w parafii w Cięcinie 6 czerwca 1972 r. kardynał Karol Wojtyła wpisał w Tece Wizytacji:
"Parafia w Cięcinie ma długą przeszłość i bogaty dorobek. (...) W okresie powojennym udało się zbyt rozległą parafię podzielić, dzięki czemu powstała parafia w Wieprzu i Juszczynie. Pozostała natomiast sprawa Węgierskiej Górki, która jest osiedlem przemysłowym pozbawionym własnego kościoła czy kaplicy. 
Starania o budowę nowego kościoła idą w parze z projektem nowej lokalizacji, bliżej Węgierskiej Górki. W każdym razie nieodzowne jest uruchomienie punktu katechetycznego w tej miejscowości i wytrwałe śledzenie jej rozwoju pod kątem potrzeb duszpasterskich. 
Niech Bóg błogosławi! Ks. Karol kard. Wojtyła”.

kosciolwg                                                                                   Fot: Daniel Franek/Okiem Fotoreportera

21 stycznia 1976 r. kardynał Karol Wojtyła przewodniczył tu uroczystościom pogrzebowym tragicznie zmarłego kanonika ks. Jana Bryndzy i wygłosił kazanie:
"W tym testamencie, który by (ks. Bryndza) napisał, gdyby zdążył, na pewno by wam polecił (...) ażebyście, tak jak za . Jego życia i duszpasterzowania, tworzyli tę żywą, tę bardzo gorącą wspólnotę Ludu Bożego. Żeby Was ożywiała głęboka wiara. Żebyście z tej wiary wyprowadzali swój pogląd na świat i na wszystkie jego sprawy.  Żebyście z tej wiary kształtowali Wasze życie i osobiste i rodzinne i społeczne, i żeby ona była siłą wiodąca każdego i wszystkich”.

Cztery miesiące przed wyborem na papieża – 18 czerwca 1978 r. kardynał Karol Wojtyła dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce. Odprawił z tej okazji Mszę św. koncelebrowaną i wygłosił kazanie. 
Wspomniał w nim pierwszego budowniczego kościoła – śp. ks. Jana Bryndzę: „Niech jego trud będzie kamieniem węgielnym kościoła, któremu na imię Przemienienie Pańskie”. W Kościele w Węgierskiej Górce znajdują się największe organy piszczałkowe na Żywiecczyźnie, ponadto witraże przedstawiające sceny z życia Jezusa i Maryi, ołtarz główny ze sceną Przemienienia Pańskiego, oraz dwa boczne ołtarze wykonane z mozaiki marmurowej.

 REKLAMA

Przeczytaj także