REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

Żegnaj... dziękujemy...

Żegnaj... dziękujemy...

Stanisław Suchanek odszedł na wieczną wartę.

Jego śmierć stanowi ogromną stratę dla gminy Węgierska Górka.

Pan Stanisław Suchanek urodził się w 1929 roku w Węgierskiej Górce. W rodzinnym domu już od najmłodszych lat uczono go miłości i szacunku do Ojczyzny. Jako młody człowiek, pełen odwagi i wiary wstąpił do drużyny harcerskiej działającej w Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego w Węgierskiej Górce. Niestety dzieciństwo nie dane było mu przeżyć w czasach pokoju, lecz w najgorszym okresie walk i nienawiści – w czasie najazdu hitlerowskich Niemiec na Jego ukochaną Ojczyznę. Nie chcąc pozostać biernym w zaistniałej sytuacji w kraju, działał w konspiracyjnej drużynie harcerskiej. W roku 1942 został członkiem „Szarych Szeregów”, gdzie dalej pełnił służbę na rzecz bliźnich i Ojczyzny. Mając zaledwie 15 lat, został żołnierzem Armii Krajowej, a w latach 1950-52 służył w Wojsku Polskim. Angażowany był do zadań wywiadowczych o osadnikach, policji, funkcjonariuszach niemieckich, a na terenie Odlewni Żeliwa do pomocy w przeprowadzaniu aktów sabotażu. Do zakończenia wojny działał w grupie dywersyjno-sabotażowej, pełniąc rolę łącznika i zastępcy grupy „Halinka”. 

Po wyzwoleniu ukończył Państwową Szkołę Przemysłową w Bielsku-Białej, gdzie uzyskał tytuł technika mechanika. Po odbyciu służby wojskowej pracował do emerytury w Odlewni Żeliwa Węgierska Górka na stanowisku głównego mechanika oraz kierownika gospodarki narzędziowej.  

Pan Stanisław po zakończeniu wojny nie zaprzestał działalności harcerskiej oraz podejmował wiele inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Bardzo aktywnie włączał się w działalność społeczną oraz wychowanie dzieci i młodzieży. W 1979 roku został członkiem Komitetu budowy pomnika ku czci powieszonych partyzantów w Żabnicy. Trzy lata później pełnił funkcję sekretarza Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Węgierskiej Górce. Od 1995 roku działał w Śląskim Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Żywcu, gdzie pełnił funkcję sekretarza i zastępcy prezesa.

Bardzo aktywnie działał również w Kręgu Seniora przy Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego w Węgierskiej Górce, gdzie chętnie spotykał się z młodzieżą harcerską i instruktorską. Uczestniczył w organizowanych spotkaniach, harcerskich ogniskach i zlotach. W swoim życiu dużą wagę przywiązywał do wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Był honorowym członkiem oraz współzałożycielem Kółka Historycznego działającego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce.

Pan Stanisław był mocno zaangażowany w promocję schronów bojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fortu Wędrowiec. Zbierał informacje historyczne, docierał do źródeł, odkrywał ludzi – wszystko po to, aby kolejne pokolenia nie zapominały o historii naszej „małej Ojczyzny”. Pan Suchanek był współautorem ośmiu książek promujących „Westerplatte Południa” w Polsce i poza granicami kraju, wśród których należy wyróżnić takie tytuły jak: „Fortyfikacje Węgierskiej Górki”, „Westerplatte Południa”, „Obrońcy Węgierskiej Górki”, „Zmagania wojenne na Żywiecczyźnie 1939-1945”, „Ruch oporu i terror hitlerowski w Gminie Węgierska Górka”. Prócz wydawnictw książkowych współtworzył broszury okolicznościowe, zawierające najważniejsze informacje dotyczące fortyfikacji: „Węgierska Górka – Westerplatte Południa” (rok wydania 2002), „Forty Węgierskiej Górki” (2003).  

Staraniem Pana Stanisława wydano komplet sześciu widokówek z planem sytuacyjnym każdego fortu, opisem uzbrojenia, ilości załogi oraz nazwiskami dowódców z okazji 65. rocznicy Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki.

W sezonie letnim pana Stanisława można było spotkać przy forcie Wędrowiec, gdzie bardzo chętnie opowiadał mieszkańcom i turystom o historii obrony Węgierskiej Górki, a także przekazywał ciekawostki o samym forcie – jego budowie, załodze, wyposażeniu. 

Tradycje patriotyczne wyniesione z rodzinnego domu przez pana Stanisława stanowiły fundament okazywania szacunku wobec przeszłości i dokonań przodków, stąd jego szczególna dbałość o miejscowe tradycje. W trosce o dziedzictwo „małej Ojczyzny” i z myślą o kulturze lokalnej czynnie uczestniczył również we wszystkich lokalnych świętach patriotycznych, wśród których najważniejsze i najbardziej doniosłe są uroczystości obchodów Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, wśród nich należy wymienić choćby: Wzorowy Żołnierz W.O.P., Złoty Krzyż Zasługi, Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Partyzancki, Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP, Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Walk o Niepodległość, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Pro Memoria.

Stanisław Suchanek był osobą niezwykle życzliwą, chętną do współpracy, cieszącą się dużym szacunkiem oraz zaufaniem mieszkańców Gminy Węgierska Górka. Był otwarty na nowe inicjatywy wspierające wychowanie dzieci i młodzieży. Posiadał ogromną wiedzę historyczną, którą chętnie przekazywał kolejnym pokoleniom. Bardzo aktywnie angażował się w życie lokalne, chętnie uczestniczył w uroczystościach patriotycznych, działał w różnych stowarzyszeniach i związkach kombatanckich. Pan Stanisław  nieustannie poświęcał się służbie na rzecz społeczności lokalnej, w swoich działaniach zawsze kierował się dobrem swojej „małej Ojczyzny”.  Jego zaangażowanie w pielęgnowanie  pamięci o Bohaterach Węgierskiej Górki, sumienne przekazywanie historii wydarzeń wrześniowych oraz wychowanie młodego pokolenia przyniosło wiele korzyści gminie Węgierska Górka.

Panie Stanisławie, będzie nam Pana brakowało! Spoczywaj w pokoju!

Przeczytaj także

 REKLAMA