REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

Koło PTTK Węgierska Górka w gronie nominowanych!

Koło PTTK Węgierska Górka w gronie nominowanych!

W minioną sobotę 2 czerwca w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej

w Żywcu odbyła się uroczysta Gala Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” . Jest już tradycją na Żywiecczyźnie, że Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich w ramach realizowanego mikroprojektu „Polsko-czeska akcja promująca kulturę, tradycje i rzemiosło ziem górskich” rozstrzyga ten ważny dla regionu konkurs właśnie w Żywcu. 

Koalicja Marek Ziem Górskich w uznaniu za wyjątkowe zasługi dla rozwoju i promocji regionu przyznała Kołu PTTK im.Jana Pawła II z Węgierskiej Górki w konkursie Osobowość Ziem Górskich nominacje do tytułu Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich. Nagrodę odebrał Prezes Koła PTTK Tadeusz Gołuch. 

koalicja2

 

 

Przeczytaj także

 REKLAMA