REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Raport z przeglądu dróg gminnych w Żabnicy

Raport z przeglądu dróg gminnych w Żabnicy

W dniach 7-23 maja 2018 roku Komisja w składzie: Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik,

Zastępca Wójta Gminy Marian Kurowski oraz pracownicy merytoryczni pionu inwestycyjnego i ochrony środowiska dokonali przeglądu dróg gminnych w miejscowości Żabnica. 

Raport z przedstawionych prac przekazujemy poniżej. Zakres prac wymienionych w raporcie będzie realizowany wg stanu bezpieczeństwa na wymienionych drogach oraz do wysokosci zaplanowanych środków w budżecie Gminy na rok 2018.

NAZWA ULICY

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W 2018 ROKU

STRUMYKOWA

zabezpieczenie korpusu drogowego od strony potoku;  remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

sprawdzić stan prawny: opracować kompleksowy projekt przebudowy drogi z uregulowaniem wód płynących do wykonania w latach następnych

ŁAGODNA

remont uszkodzonego odcinka drogi; wyczyszczenie rowu od zapory rumoszowej do przepustu

OGRODOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

WESOŁA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

OBJAZDOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

LIPOWA

nowa nakładka asfaltowa. Inwestycja ta ujęta jest w planach do wykonania w 2018 roku

SPACEROWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

JESIONOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

FRANCISZKAŃSKA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

SKALNA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

PARTYZANTÓW

nowa nakładka asfaltowa na przyłączach wodno-kanalizacyjnych

TOPOLOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

KLONOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

WIERZBOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

 

po dokonaniu regulacji prawa własności z właścicielami posesji połączenie ul. Turystycznej i ul. Zaporowej

ZAPOROWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

ROWEROWA

uzupełnienie poboczy; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

BUKOWNIA

czyszczenie przepustów; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

KAMIENNA

przedłużyć barierę mostową; remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

DADOKI

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

KRZUSÓWKA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej. Inwestycja ta ujęta jest w planach do wykonania w 2018 roku

BORACZA

uzupełnienie poboczy, Nadleśnictwo na bieżaco będzie prowadzić naprawy (odtworzenie rowu oraz stabilizacja pobocza)

HALNA

 uzupełnienie otworów w płytach drogowych

ŚWIERKOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

WOJTATÓWKA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

PŁONE

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

LEŚNA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

WIĄZOWA

10 ton klińca na utwardzenie

KRĘTA

położenie nawierzchni asfaltowej na przepuście kanalizacyjnym

OLCHOWA

położenie nawierzchni asfaltowej na przepuście kanalizacyjnym

JAŚMINOWA

wykonanie kompleksowego projektu drogi razem z mostem w latach następnych

WODOSPADOWA

budowa muru oporowego. Inwestycja ta ujęta jest w planach do wykonania w 2018 roku

MIODOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej. Inwestycja ta ujęta jest w planach do wykonania w 2018 roku

PÓŁKOLE

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

brak nazwy-"DĘBOWA 2"

naprawa ubytków

KOWALSKA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

WRZOSOWA

naprawa ubytków

MAGAZYNOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

STOKOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej. Inwestycja ta ujęta jest w planach do wykonania w 2018 roku

MIŁA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

ZA WODĄ

wyrównanie nasypu z gruzu od strony rzeki

SPOKOJNA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

STRAŻACKA

uchwycić do planu inwestycyjnego na przyszły rok

PODJAZDOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

POCZTOWA

uchwycić do planu inwestycyjnego na przyszły rok

BAŚNIOWA

nakładka asfaltowa. Inwestycja ta ujęta jest w planach do wykonania w 2018 roku

ŻRÓDLANA

uchwycić do planu inwestycyjnego na przyszły rok

RÓŻANA

uchwycić do planu inwestycyjnego na przyszły rok

KONWALIOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

CICHA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

WIŚNIOWA

remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

Zakres prac dotyczących remontów cząstkowych (pozimowe łatanie dziur)  zostanie wykonane na wszystkich drogach.

Nakładki cząstkowe; remonty rowów; poszerzenie dróg i skrzyżowań będzie realizowane do wysokości środków finansowych posiadanych w budżecie Gminy na remonty dróg.

Przeczytaj także

 REKLAMA