Zakończył się II etap Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” –

wybór Nominowanych. Wśród wyłonionych Nominowanych znajduje się Koło PTTK im. Jana Pawła II reprezentujące naszą gminę w kategorii „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich”. Gratulujemy!

Jednocześnie zachęcamy do wspierania Koła PTTK im. Jana Pawła II i wzięcia udziału w głosowaniu internetowym pod adresem:

http://www.pgit.pl/koalicja/index.php/glosowanie

Głosowanie trwa do dnia 15 maja 2018 r. do godz. 23:59. Zapraszamy do głosowania!


Koło PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce to organizacja niezwykle ekspansywna i rozwojowa. Obecnie w Kole zarejestrowanych jest 182 członków, w tym 31 dzieci i młodzieży. Koło jest inicjatorem 19-tu edycji Rajdu „Jeden tysięcznik w jeden rok” oraz konkursów wiedzy turystycznej. Bardzo czynnie bierze udział w Rajdach Oddziału, angażuje się w prace znakarskie Szlaków Papieskich w Beskidach oraz Transbeskidzkiego Szlaku Konnego.

Jest jedynym Kołem PTTK w Polsce, które posiada swój Sztandar. Patronem Koła jest Święty Jan Paweł II. Koło PTTK w Węgierskiej Górce posiada Złotą i Srebrną Honorową Odznakę PTTK, Orli Lot odznakę przyznawaną przez Ministra Sportu i Turystyki. Odznakę Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. śląskiego „Za zasługi dla turystyki”.

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY WĘGIERSKA GÓRKA:

Reklama

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Żywiec
Gmina Rajcza
Beskid997
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE