REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

Będzie pomnik w Rycerce?
Fot: Aktywna Rajcza

Będzie pomnik w Rycerce?

W przeddzień Święta Odzyskania

Niepodległości 10 listopada 2021 r. w Rycerce Górnej spotkali się emerytowani żołnierze i funkcjonariusze służb granicznych ochraniających granicę Polski na kierunku Żywieckim i Strażnicy Rycerka Górna (WOP, następnie SG) w osobach:

– Tadeusz Kwiędacz – pomysłodawca i główny fundator projektu budowy pomnika i jednocześnie Członek Honorowy ZEiRSG,
– Sławomir Matusewicz – Prezes ZEiRSG;
– Mariusz Kosmaty – Prezes Regionu Cieszyn ZEiRSG;
– Edward Pierzchała – członek Komisji Rewizyjnej Regionu Cieszyn ZEiRSG;
– Albin Kłodnicki – ZZWP Koło Nr 10 w Żywcu;
– Lesław Wisiński – były żołnierz i funkcjonariusz Strażnicy w Rycerce Górnej;
– Andrzej Szczerba – były żołnierz i funkcjonariusz Strażnicy w Rycerce Górnej;
– Józef Laszczyk – były żołnierz i funkcjonariusz Strażnicy w Rycerce Górnej;
– oraz projektant, a także wykonawca planowanego pomnika.

Zebrani omówili projekt budowy pomnika poległym żołnierzom i funkcjonariuszom służb granicznych. Według pomysłodawcy projektu i jego głównego fundatora, mjr Tadeusza Kwiędacza, pomnik stanie na jego prywatnej działce, którą kupił z myślą o upamiętnieniu żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granicy państwowej.
Uzgodniono, że pomnik zostanie postawiony w rejonie miejsca, z którego 30.03.2018 r. usunięto pomnik ku czci poległych w rejonie Przełęczy Przegibek: kpt. Zbigniewa Plewy, st. szer. Stanisława Kozioła i szer. Stanisława Dudy.
Spotkanie zakończyło się uroczystym oddaniem honorów żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy oddali Ojczyźnie to, co mieli najcenniejsze – swoje zdrowie i życie. Kwiaty złożono w miejscu planowanej budowy pomnika.
Wiązanki kwiatów w asyście wszystkich uczestników spotkania złożyli:
– w imieniu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Sławomir Matusewicz,
– w imieniu Stowarzyszenia „Bractwo Mundurowe RP” – Edward Pierzchała.
Kolejne spotkanie uzgodniono na dzień 27.11.2021 r. (sobota). Na planowanym spotkaniu zostanie powołany społeczny komitet budowy pomnika, a także omówione zostaną szczegóły realizacji przedsięwzięcia.

Prezes ZEiRSG

Sławomir MATUSEWICZ

___________

emeryci-sg.org.pl

Przeczytaj także

 REKLAMA