Starostwo Powiatowe w

Żywcu informuje o utrudnieniach związanych z remontem drogi powiatowej nr 1447S w Rycerce Dolnej.

W związku z realizacją robót budowlanych dla zadania: „Rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447S w km 0+952 w m. Rycerka Dolna”, od dnia 23.08.2021r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

Ruch pojazdów o tonażu do 15t i długości poniżej 10m oraz autobusów będzie się odbywał po moście zastępczym. Objazd dla samochodów o masie powyżej 15t i długości większej niż 10m zostanie przeprowadzony przez miejscowości Rycerka Dolna, Sól, Sól – Kiczora, Laliki, Milówka i Rajcza.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. Zwracamy się do użytkowników drogi o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania!

Reklama

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY RAJCZA:

Wszystkie
Z regionu
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE