REKLAMA

 REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Rajcza - poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu!

Rajcza - poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu!

Na przełomie

stycznia i lutego 2021 r. na terenie gminy Rajcza Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. rozpoczyna prace wiertnicze, w oparciu o koncesję łączną na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Sól” nr 28/2011/Ł.

Koncesja obejmuje obszar o łącznej powierzchni 570,13 km2, w tym teren gmin: Jeleśnia, Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka i Istebna oraz miast Żywiec w woj. śląskim.

Otwór poszukiwawczy Rycerka Dolna – 1 jest zlokalizowany w okolicy miejscowości Sól.

Cel planowanych prac poszukiwawczych

Celem prowadzonych prac jest zbadanie występowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w utworach autochtonicznych miocenu oraz starszych. Planowana maksymalna głębokość odwiertu poszukiwawczego, który Spółka chce wykonać to blisko 5000 m. Uzyskane dane pozwolą na określenie potencjału zasobowego obszaru badań i na zaplanowanie dalszych prac na koncesji, celem odkrycia i udostępnienia złóż węglowodorów.

Pierwsze prace wiertnicze w tym rejonie były prowadzone już pod koniec lat 40. Ostatnie wiercenia zrealizowano w połowie lat 90. Lokalizacja planowanego odwiertu poszukiwawczego została zaprojektowana w oparciu o badania sejsmiczne przeprowadzone w 2014.

Jak długo potrwają prace prowadzone na zlecenie PGNiG?

W ubiegłym roku został zbudowany plac wiertniczy wraz z całą niezbędną infrastrukturą. Aktualnie na placu trwa montaż urządzenia wiertniczego.

Wiercenie otworu Rycerka Dolna-1 rozpoczniemy w ostatnich dniach stycznia lub na początku lutego.

Prace wiertnicze wraz z planowanymi testami mogą potrwać do 9 m-cy. Po zakończeniu wierceń odbędą się testy eksploatacyjne. Po ich zakończeniu urządzenie wiertnicze zostanie zdemontowane. W dalszej kolejności, w zależności od wyniku prac, zostanie przeprowadzona rekultywacja miejsca prac.

W jaki sposób prowadzone są wiercenia i co oznaczają dla Mieszkańców gminy?

Do prowadzenia prac na zlecenie PGNiG, jako operatora, w drodze przetargów wybierani są wykonawcy, którzy świadczą najwyższej jakości usługi związane z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Sprzęt wykorzystywany przez specjalistów spełnia najwyższe standardy, zapewnienia maksymalny poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i Mieszkańców terenów objętych pracami oraz środowiska naturalnego.

Ze względu na zaprojektowaną głębokość otworu (ok. 5000 m) do wiercenia będzie wykorzystane stosunkowo duże urządzenie wiertnicze. Dlatego maszt urządzenia, ze względu na ukształtowanie terenu i swoją wysokość, będzie widoczny z dużej odległości.

Prace wiertnicze mogą powodować pewne tymczasowe niedogodności, takie jak zwiększony ruch samochodowy, czy nocne oświetlenie placu wiertniczego. Przepisy i specyfika prowadzonych operacji wymaga prowadzenia prac w systemie całodobowym.

W jaki sposób jest gwarantowane bezpieczeństwo?

W związku z prowadzonymi pracami Mieszkańcy Gminy mogą czuć się bezpiecznie – dotyczy to zarówno ich samych, jak i środowiska naturalnego. Polskie przepisy prawa i wszelkie procedury regulujące prace związane z poszukiwaniami i eksploatacją złóż węglowodorów stanowią bardzo rozbudowany system zabezpieczeń w celu ochrony środowiska. Gwarantują także bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i wszystkich osób znajdujących się w otoczeniu prowadzonej inwestycji. Niezależnie od tego, instytucje takie jak np. Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy oraz władze samorządowe posiadają instrumenty prawne umożliwiające kontrolę zakładów górniczych, prowadzonych na ich terenie prac oraz monitoringu środowiska.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest liderem poszukiwań i eksploatacji ropy naftowej w Polsce. Firma dysponuje ogromnym doświadczeniem, a także dostępem do najlepszych technologii. Ze względu na swoją szczególną pozycję, PGNiG stawia sobie za cel nie tylko rozwój działalności, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oznacza to połączenie wiedzy i umiejętności z troską o racjonalną gospodarkę krajowymi zasobami oraz poszanowaniem dla Mieszkańców terenów, na których spółka prowadzi prace.

 

 REKLAMA

Przeczytaj także