REKLAMA

 REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Żłobek w Rajczy - trwa realizacja projektu
Zdjęcie ilustracyjne

Żłobek w Rajczy - trwa realizacja projektu

Gmina Rajcza

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt.: „Żłobek w Rajczy”.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia dla osób pełniących nad nimi opiekę tj. rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkałych, pracujących bądź uczących się w Gminie Rajcza (24, w tym 23K/1M), w tym podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3 lub zatrudnionych, wychowujących dzieci do lat 3 (22, w tym21K/1M) oraz będących poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 (2, w tym 2K/0M), poprzez utworzenie 24 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 i objęcie nią w okresie od 01.02.2021 roku do 31.01.2022 roku łącznie 24 dzieci, które nie przekroczyły 3 roku życia.

Termin realizacji projektu: 01.01.2021-31.01.2022r.

Dofinansowanie projektu z UE: 363 399,30 PLN

 

Kto może zostać uczestnikiem/uczestniczką projektu?

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne, rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałe, pracujące bądź uczące się w gminie Rajcza, w tym podejmujące pracę po przerwie zw. z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3 lub zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 oraz będących poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 (2, w tym 2K), pozostający w wieku aktywności zawodowej, bez wzg. na zawód, wykształcenie czy stopień ON.

 

Co oferujemy w ramach projektu?

  1. 1.   Opiekę nad dziećmi do lat 3 w żłobku przez okres do 12 miesięcy,
  2. 2.  Zajęcia dodatkowe dla dzieci z języka angielskiego, logopedii, ruchowe

z elementami integracji sensorycznej i z rytmiki.

 

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Rajcza,

tel. 33 864 31 55

 REKLAMA

Przeczytaj także