REKLAMA

REKLAMA

7 2023 STEFCZYK SF Milówka Żywiec Fit

                      

Rajcza - nowe stawki opłat za odpady komunalne!

Rajcza - nowe stawki opłat za odpady komunalne!

Urząd Gminy w Rajczy

informuje, że od stycznia 2021 roku, zmianie uległy stawki opłaty za odpady komunalne zarówno dla mieszkańców:

http://www.rajcza.pl/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami-komunalnymi/zmiana-oplaty-za-odpady-komunalne.html

oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:

http://www.rajcza.pl/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami-komunalnymi/domki-letniskowe-oraz-nieruchomosci-rekreacyjno-wypoczynkowe.html

Przeczytaj także

 REKLAMA