REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Ta, która zachwyciła hrabiego Ludwika Delaveauxa

Ta, która zachwyciła hrabiego Ludwika Delaveauxa

Zakochany był w Beskidach,
jednak szczególną miłością obdarzył swoją niepozorną wybrankę - Rycerkę Dolną. Hrabia Ludwik Delavaux. Pamięć o nim  do dziś w Rycerce jest wciąż żywa, a na pola, które sprzedawał mieszkańcom po bardzo korzystnych cenach mówi się "dewalówki". 
 
To jemu także zawdzięczamy legendę o nazwie Rycerka. Właściciel tych ziem w latach 1808- 1847 pisał bowiem o rycerzu, który miał się zgubić w tutejszych lasach. Poprosił on o pomoc Matkę Boską, która pomogła mu się wydostać. Po drodze miał odnaleźć obraz, który został podarowany jego królowi. 
 
 Jak większość wiosek na terenie Żywiecczyzny, tak i Rycerka została założona przez osadników wołoskich, którzy przybyli tutaj z południa Europy. Mimo że ciężko mówić osobno o historii Rycerki Dolnej i Rycerki Górnej, obie miejscowości miały inne nazwy. Początkowo Rycerką była tylko dzisiejsza Rycerka Dolna. Radeczka- to była nazwa Rycerki Górnej. Wg Andrzeja Komonieckiego, kronikarza i twórcy „Dziejopisu Żywieckiego” Rycerka wzięła nazwę od rzeki o tej samej nazwie.
Andrzej Komoniecki pisał także, że w roku 1628 Rycerka miała 19 zarębników. W 1669 roku doszło kolejne 11, a w 1700 roku około 30. W latach tych rozwijało się zbójnictwo. Do najbardziej znanych zbójników na tym terenie zaliczamy: Tomasza Szczotkę, Macieja Wakułę, czy Bułka i oczywiście Proćpaka. Informacje o  miejscowości, której nazwa brzmiała Ryczerka, możemy znaleźć na mapach Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego z 1676 r.W XVIII i początkiem XIX wieku tereny te należały do Wielkopolskich.
Kolejnym właścicielem był wcześniej wspomniany Ludwik Delavaux, który kupił Rycerkę od Andrzeja Wielkopolskiego w 1808 roku.  W pierwszej połowie XIX wieku Karol Ludwik Habsburg zakłada na terenach Żywiecczyzny, które wykupił wcześniej, małą hutę szkła.  
 
Kolejnym właścicielem Rycerki został syn Habsburga, Albrecht, który odziedziczył klucz Makowski, tereny na północ od Żywca i Rycerkę w 1847 roku. W drugiej połowie XIX wieku, w 1873 roku została założona Kolonia w północnej części Rycerki. Została założona przez ludzi sprowadzonych do pracy w lesie przez Albrechta Habsburga. Pomiędzy Kolonią a Rycerką znajduje się od tego momentu niezaludniony pas, mający około jednego kilometra. Dzięki swojemu położeniu pierwsze stacje turystyczne zostały założone w 1910 roku. Miało to miejsce w obu Rycerkach.
 
Po I wojnie światowej ruch turystyczny znacznie się rozwinął na tych terenach. II wojna zaś przyniosła wiele nieszczęść. Około 700 osób z Rycerki Dolnej zostało przesiedlonych w 1940 roku. To właśnie tutaj swoje działania prowadziła „Awangarda” – grupa partyzancka z 1944 roku. Niemcy „karząc” mieszkańców za akcje partyzanckie zniszczyli osiedle Czanieccy . Miało to miejsce 7 kwietnia 1945 roku i zginęło wtedy 10 osób.
 

Przeczytaj także

 REKLAMA