REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

Kanalizacja w gminie Rajcza

Kanalizacja w gminie Rajcza

Urząd Gminy w Rajczy informuje, że prace kanalizacyjne na terenie gminy

dobiegły końca, w ramach zadania realizowanego przy udziale Związku Międzygminnego Ds. Ekologii w Żywcu prowadzono dwa Kontrakty 13a i 13b. W ramach Kontraktu 13a, którego wartość wyniosła 24 906 781,04 zł wykonano 48 414,27 m. sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i obejmował on obszar Rajczy, części Rycerki Dolnej oraz Zwardonia, kontynuacją był Kontrakt 13b obejmujący pozostałą część Rycerki Dolnej, Rycerkę Górną, Sól i Sól-Kiczorę, Wartość zadania wynosiła 42 693 885,01 zł, wykonano 75 468,68 m. sieci, co łącznie z  Kontraktem 13a daje 123 882,95 m.

W wyniku powyższych prac udało się osiągnąć blisko 85% poziom skanalizowania terenu naszej gminy, pomimo tego pozostały nieznaczne obszary, do których nie udało doprowadzić się sieci kanalizacyjnej. Dla w/w  obszarów wykonano już dokumentację projektową sieci kanalizacyjnej a  ZMGE w  Żywcu czyni obecnie starania aby pozyskać środki na realizację tych zadań.

Pragniemy również przypomnieć, że każdy właściciel nieruchomości, którego budynek został podłączony do sieci kanalizacyjnej ma obowiązek zawrzeć z  Urzędem Gminy umowę „O  wykonanie przyłącza kanalizacyjnego” oraz uiścić z  tytułu zawarcia w/w umowy kwotę 700 zł. Właściciele którzy nie dopełnią powyższego obowiązku zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za bezprawne korzystanie z sieci kanalizacyjnej a powyższe zobowiązania przekazane będą na drogę postępowania komorniczego.

Ponadto informujemy właścicieli nowo powstałych budynków, oraz budynków które w wyniku rozbudowy sieci kanalizacyjnej posiadają obecnie możliwość podłączenia budynku do kanalizacji o obowiązku przyłączenia go do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Przed wykonaniem przyłącza należy wystąpić z wnioskiem do operatora sieci kanalizacyjnej: Beskid Ekosystem Sp. z o. o. Cięcina ul. Graniczna 1, 34-350 Węgierska Górka o wydanie technicznych warunków wykonania przyłącza. Po otrzymaniu w/w warunków możemy przystąpić do jego realizacji.

Przeczytaj także

 REKLAMA