REKLAMA

 REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Inwestycje w gminie Rajcza - wybrane zagadnienia

Inwestycje w gminie Rajcza - wybrane zagadnienia

Zostały zrealizowane prace modernizacyjne na drogach powiatowych w  gminie Rajcza:

 od granicy z Milówką do wjazdu na Kuchejdy, most nad Nickulinką, od skrzyżowania w Rycerce Dolnej do Soli. Komfort jazdy bardzo się poprawił. Dziękujemy staroście żywieckiemu, pracownikom PZD oraz firmom wykonawczym za realizację tych trudnych inwestycji. Było trochę problemów, utrudnień – ale teraz mamy wspaniały odcinek drogi. Usterki, które czas (i deszcze) pokazują, będą usuwane i naprawiane w miarę możliwości czasowych firm (gwarancja jest na 3 lata).

• Trwają uzgodnienia dot. budowy trasy rowerowej odc. I  - od granicy z Milówką – do mostu u Szewczyka (dokumentacja nadal w uzgodnieniach).

• Zakończono budowę trasy rowerowej odc. II – wzdłuż rzeki Soły do mostu „Do stacji PKP” w Rajczy Dolnej”. Czekamy na oznakowanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (koszt. ok. 300 tys. zł). • W trakcie realizacji budowa trasy rowerowej odc. III - Rajcza, od mostu „Do stacji PKP” do parku. Została wybrana firma: P.P.H.U. BEKID-BET Jan Kubaszczyk, Rajcza, kwota 840 tys. zł.

• W trakcie realizacji budowa trasy rowerowej odc. IV – Od ośrodka Brzeszcze w Rycerce Dolnej do mostu „Do Rycerek” w Rycerce Górnej. Została wybrana firma DROGBUD za kwotę: 803 tys. zł. Wszystkie te ścieżki realizowane są w ramach Projektu: „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej’’. Program Interreg V-A Polska Słowacja 20104-2020. Realizowane są wspólnie z  Gminą Milówka i  5 gminami słowackimi. Liderem projektu jest miasto Krasno n/ Kysuce.

• Zakończono również remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej Rajcza skrzyżowanie z  drogą na stację – do kuźni p. Goglera. Na tym chodniku - aż do szkoły - będą malowane fluorescencyjne infografiki, które prowadzić będą do wioski wołoskiej, która powstanie na placu szkoły podstawowej w Rajczy.

• Trwa budowa wiaty i remont studni solankowej w Soli” realizowana w ramach projektu pn. ”Zwiększenie wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i  kulturowego bezpośrednio na pograniczu”. Realizuje firma: „Na Beskidku”, Ryszard Ligocki Zwardoń, (kwota: 45 tys. zł).

• Również w ramach w/w projektu będą wytyczone i oznaczone dwie ścieżki edukacyjne, jedna po stoku Rachowca, druga z Soli, przez Polanę, Klimasy Walatki.

• Będą odnawiane dwie kapliczki w Rycerce Górnej i Dolnej wgsporządzonej dokumentacji pn.„Rewitalizacja kamiennych kapliczek w  Gminie Rajcza”. Inwestycja realizowana w  ramach mikroprojektu pn. ”Rozdzwońmy pogranicze”. Najkorzystniejszą ofertą złożyła firma REAL-HOME, Marcin Kopka z Łodzi, (kwota 58. tys. zł)

 REKLAMA

Przeczytaj także