W dniu 12 lipca 2018 r. odbyło się w Urzędzie Gminy Rajcza

uroczyste posiedzenie Zarządu Gminnego Z OSP RP, które poświęcone było przekazaniu  poszczególnym zarządom OSP nabytego wyposażenia

 i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Rajcza złożyła wniosek do Programu I Priorytetu III B „Wsparcie i  rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”  współfinasowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości o następujący sprzęt:

-        defibrylatory  - 3 szt;

-        zestaw ratownictwa medycznego  PSP R1 ( szyny + deska) – 1 komplet.

W.w. sprzęt przekazano – defibrylatory – OSP Rycerka Dolna, OSP Sól i OSP Zwardoń, natomiast OSP Rycerka Górna otrzymała zestaw ratownictwa medycznego.

Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 22 884,00 zł, z czego 99% tj. 22 655,16 zł to dotacja celowa „Współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”,  natomiast  1% tj. kwota 228,84 zł pochodzi z budżetu Gminy Rajcza.

W przekazaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu gminnego: Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy oraz Inspektor ds. p. poż.

Reklama

ZOBACZ TAKŻE Z GMINY RAJCZA:

Wszystkie
Z regionu
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE