REKLAMA

reklama

                      

Porozumienie o włączeniu OSP Kamesznica do KSRG

Porozumienie o włączeniu OSP Kamesznica do KSRG

6 lutego 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu zostało podpisane porozumienie w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamesznicy w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Trójstronne porozumienie zostało podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu bryg. Łukasza Węglińskiego, Wójta Gminy Milówka Pana Roberta Piętkę oraz Prezesa OSP Kamesznica Jerzego Wojciucha.

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili!
OSP Kamesznica
OSP Kamesznica
 

 

Podpisanie porozumienia jest pierwszym krokiem do włączenia jednostki OSP Kamesznica do KSRG, stanowi bowiem podstawę do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki OSP do KSRG na czas określony to jest maksymalnie pięciu lat.

 

Cieszymy się, że kolejna jednostka w niedalekiej przyszłości będzie w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  OSP Kamesznica działa bardzo prężnie, co można było zaobserwować, chociażby przy okazji ostatnich wydarzeń związanych z obfitymi opadami śniegu na terenie naszej Gminy.  Warto zaznaczyć, że będzie to 3 jednostka z terenu naszej Gminy w KSRG. A na terenie Gminy Milówka mamy pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wójt Gminy Milówka Robert Piętka
Wójt Gminy Milówka Robert Piętka
 

  

 

Przeczytaj także

 REKLAMA