Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem

państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Święto zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r., a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej.
Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.

Zgodnie z zapisami ustawy dzień ten jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla wszystkich pracowników oświaty:
„W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.”

Tradycyjnie w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włożony w edukację i wychowanie uczniowie składają im podziękowania i życzenia oraz często obdarowują symbolicznymi prezentami (np. kwiatami lub słodyczami). Często z tej okazji przygotowywane są również specjalne występy artystyczne uczniów.

Wyjątkowo uroczyście Dzień Nauczyciela obchodzony był 17 października w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Milówce. Po raz drugi już święto to stało się  spotkaniem pracowników szkół oraz emerytowanych nauczycieli z całej gminy  Milówka. 

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Milówka Robert Piętka.

Przy pięknie udekorowanych stołach, poczęstunku przygotowanych przez  uczniów i nauczycieli, przy dźwiękach szkolnego zespołu muzycznego "Trzy Cztery" była okazja do rozmów, wspomnień i wymiany doświadczeń.

Wszystkie
Z regionu
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Gmina Jeleśnia
Żywiec
Wywiady
Gość BESKIDLIVE