REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Będzie adaptacja budynku remizy strażackiej w Milówce!

Będzie adaptacja budynku remizy strażackiej w Milówce!

Gmina Milówka pozyskała dofinansowanie

ze środków Unii Europejskiej na adaptację budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt polega na remoncie oraz adaptację starego budynku OSP w Milówce na cele społeczno – zawodowe. Prace budowlane będą polegały na wykonaniu sali głównej, w której znajdować się będą funkcjonalne powierzchnie przeznaczone na obsługę osób, w tym miejsca siedzące do pracy indywidualnej i grupowej, obsługi szkoleń i kursów, pomieszczenie higieniczno – sanitarne wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz wejście na wieżyczkę strażacką. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalowe do prowadzenia zajęć aktywizacyjno – doradczych na terenie Gminy Milówka.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Milówka.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 1 203 499,00 zł, wysokość kosztów kwalifikowanych to 933 499,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 793 474,15 zł (85%).
Planowane zakończenie projektu to 31 października 2018r.

 REKLAMA

Przeczytaj także