REKLAMA

reklama

                      

Milówka - wnioski na stypendium szkolne

Milówka - wnioski na stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2018 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2018 r.

 Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Milówka, pokój nr 9. Więcej informacji pod nr 33 8637 190 wew. 18

Przeczytaj także

 REKLAMA