REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

UG Jeleśnia informuje,

iż od 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nie ulega zmianie i nadal wynosi 18,00 zł miesięcznie od osoby.

Stawka opłaty za piątą i każdą następną osobę zamieszkującą daną nieruchomość wynosi 10,00 zł miesięcznie od osoby.

W drodze uchwały nr XXXVI/212/2020 z dnia 28 września 2020 r. (z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021r.), wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość tego zwolnienia wynosi 1 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

W ten sposób opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami - po uwzględnieniu częściowego zwolnienia - wyniesie adekwatnie w zależności od ilości osób 17 zł lub 9 zł od osoby miesięcznie.

Aby skorzystać z ulgi za kompostowanie należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik,
  • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku i samodzielnie obliczyć wysokość należnej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu zwolnienia za kompostownik,
  • kompostować w przydomowym kompostowniku bioodpady.

W przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane spod nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Nowy druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej Urzędu: www.jelesnia.pl (zakładka: wzory wniosków -> Gospodarka Odpadami) lub    w Urzędzie Gminy Jeleśnia

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem Platformy ePUAP w wersji elektronicznej,
  • osobiście do Urzędu Gminy Jeleśnia.

Aby ulga za kompostowanie bioodpadów została naliczona deklarację należy złożyć do 10. lutego 2021r. Po tym terminie można również złożyć deklarację   i zadeklarować kompostownik – ulga liczona będzie wówczas od lutego i następnego miesiąca adekwatnie do terminu złożenia nowej deklaracji. 

Prosimy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu deklaracji – deklaracje nieprawidłowo złożone będą musiały być skorygowane – dlatego prosimy o podawanie nr telefonu lub e-maila w celu ułatwienia wyjaśniania wątpliwości.

WAŻNE !!!

W związku z powyższym Urząd Gminy nie będzie doręczał blankietów płatniczych za odpady w I kwartale br. Prosimy o dokonywanie wpłat za I kwartał na Państwa indywidualne rachunki bankowe do dnia 20 marca 2021 roku. 

Wszystkie
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Z regionu
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE