REKLAMA

 REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Żywiec Zdrój wsparł budowę studni głębinowej!

Żywiec Zdrój wsparł budowę studni głębinowej!

Do dyspozycji Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Pewli Wielkiej została oficjalnie oddana studnia głębinowa. Nowe ujęcie zapewni placówce edukacyjnej zaopatrzenie w wodę, tym samym umożliwiając jej sprawne funkcjonowanie. W budowie studni gminę Jeleśnia wsparła finansowo firma Żywiec Zdrój, która od lat angażuje się w inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Na realizację inwestycji spółka przeznaczyła ponad 45 tysięcy złotych.

Budowa studni głębinowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej to odpowiedź na realną potrzebę placówki, która od pewnego czasu zmagała się z awarią dotychczasowego ujęcia. Aby umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie, firma Żywiec Zdrój wsparła finansowo gminę Jeleśnia w budowie nowego ujęcia wody dla obiektu. Do użytku została przekazana studia głębinowa wraz z niezbędną infrastrukturą, co pozwoli zaopatrzyć kompleks szkolny w wodę przeznaczoną na cele socjalno-bytowe, w tym również w wodę do picia.

Sąsiedzka pomoc

Dofinansowanie budowy studni głębinowej w gminie Jeleśnia stanowi element programu „Dobry sąsiad”, w ramach którego Żywiec Zdrój ze szczególną troską dba zarówno o dobro natury i okolic, z których pochodzi, jak i społeczności lokalnej, której integralną częścią się czuje. Na realizację inwestycji spółka przeznaczyła ponad 45 tysięcy złotych.

Jako firma odpowiedzialna społecznie, chętnie angażujemy się w inicjatywy, które wspierają mieszkańców i rozwiązują problemy istotne z punktu widzenia lokalnej społeczności. Dlatego czujemy ogromną satysfakcję z tego, że poprzez wsparcie budowy studni mogliśmy odpowiedzieć na faktyczną potrzebę naszego sąsiada - placówki w Pewli Wielkiej – mówi Roman Kurzyk, Dyrektor ds. Naukowo-Legislacyjnych w Żywiec Zdrój, koordynator inwestycji.

Przyjaciel Szkoły

Znaczenie wsparcia, jakiego Żywiec Zdrój udzielił Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu, Dyrektor placówki podkreślała podczas oficjalnych uroczystości, zorganizowanych w szkole 7 października, w ramach obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. W spotkaniu udział wzięli zarówno uczniowie, ich rodzice, jak i przedstawiciele władz - m.in. Wójt Gminy, przedstawiciele Rady Gminy, a także przewodniczący Rady Miasta Żywca czy przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich. 

Niezwykle cieszy nas, że firma Żywiec Zdrój zdecydowała się wesprzeć naszą placówkę, poprzez dofinansowanie budowy studni głębinowej. Nowe ujęcie z pewnością przyczyni się do poprawy warunków w naszej szkole i zagwarantuje naszym podopiecznym stały dostęp do bezpiecznej wody pitnej – mówiła Lucyna Słowik, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, która w podziękowaniu za wsparcie, wyróżniła firmę tytułem „Przyjaciel Szkoły”.

Promocja prawidłowego nawodnienia

Współpraca z gminą Jeleśnia i wsparcie w budowie studni głębinowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Wielkiej wpisuje się w realizowaną przez Żywiec Zdrój wizję One Planet. One Health, zgodnie z którą firma angażuje się zarówno w działania na rzecz ochrony środowiska, jak i promocję prawidłowych nawyków żywieniowych, w tym odpowiedniego nawodnienia – szczególnie wśród najmłodszych.

Żywiec Zdrój od lat zapewnia Polakom dostęp do wysokiej jakości wody źródlanej naturalnego pochodzenia, zachęcając ich jednocześnie do picia zdrowiej. Przykładem działania, poprzez które firma promuje prawidłowe nawodnienie jest realizowany od 2009 roku program edukacyjny Mamo, tato, wolę wodę!, w ramach którego najmłodsi poznają zasady zdrowego żywienia, poszerzają wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiadują się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania. W ciągu dotychczasowych dziesięciu edycji programem objętych zostało ponad milion przedszkolaków.


 

 

 REKLAMA

Przeczytaj także