REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Najpierw był drewniany...
Fot: polskaniezwykla.pl

Najpierw był drewniany...

Kościół św. Wojciecha w Jeleśni nie jest pierwszą budowlą w miejscowości. Pierwotnie stał tutaj obiekt drewniany, który wzniesiono w roku 1584. Należał on do parafii w Żywcu. W roku budowy świątynia otrzymała także dzwon z łacińskim napisem, który po polski brzmi „Głos mój, głos życia, woła was, do świętości przybywajcie”. Kościół spłonął na początku lat 20-tych XVII w., po czym wkrótce, w roku 1626, zbudowano nowy, którego patronem został św. Wojciech. W 1636 w Jeleśni utworzono parafię.
koscioljelesnia
W roku 1618 proboszczem żywieckiego kościoła został ks. Wojciech Gagatowski, który zbudował na miejscu drewnianego kościoła (spłonął z nieznanych przyczyn) nowy kościół ze składek parafian. Nazwał go swoim imieniem, obierając za patrona  kościoła św. Wojciecha. 
Murowany kościół wzniesiono tutaj w latach 1693-1702. Był to wówczas obiekt jednonawowy. Świątynia powiększona została w latach 1778-85, kiedy to wybudowano nawy boczne oraz wieżę. W czasach I wojny światowej Austriacy zarekwirowali dwa zabytkowe dzwony, a także piszczałki organów. Do elementów wyposażenia świątyni należy m.in. rokokowy ołtarz główny z 1790 r. z krucyfiksem oraz obrazem Świętej Rodziny.
W zwieńczeniu ołtarza znajduje się barokowe wyobrażenie Boga Ojca z witrażem przedstawiającym postać św. Wojciecha. Obok głównego w nawach bocznych znajdują się jeszcze cztery ołtarze z XVIII-XIX w. We wnętrzu obejrzeć można ponadto cztery późnobarokowe, dębowe konfesjonały, chrzcielnicę i ambonę z końca XVIII w. Z tego samego stulecia pochodzi pięć feretronów. Rokokowy jest chór muzyczny, pochodzący z roku ukończenia budowy kościoła. Organy zbudowane zostały w 1900 r. Do wyposażenia należą także inne zabytkowe figury, obrazy i naczynia liturgiczne. Obok świątyni, pośród starych drzew zachowała się część dawnego przykościelnego cmentarza, ze starymi nagrobkami. Rosną tu drzewa uznane przez konserwatora przyrody za zabytkowe.

W roku 1847 książę Karol Ludwik Habsburg ufundował do kościoła wielki dzwon o wadze 798 kg.

9 lutego 1916 roku  w Jeleśni zjawił się oddział żołnierzy austriackich z oficerem, który zawiadomił proboszcza, że ma oddać największy dzwon. Mimo licznych zabiegów nie udało się go uratować. Rok później zarekwirowano drugi dzwon kościelny, a w 1918 roku 50 cynowych piszczałek z nowych organów. 

Po II wojnie światowej na wieży kościoła zamontowano radiostację, która transmitowała Msze Święte sprawowane w kościele. Ze względu na nielegalny montaż anteny, radiostacja została zamknięta.

koscioljelesnia2

Obok kościoła zachował się fragment dawnego cmentarza przykościelnego. Znajduje się tam 10 płyt nagrobnych kamiennych z zachowanymi napisami i kilkanaście nagrobków (Artura Zipsera- miejscowego nauczyciela, zmarłego w 1881 roku, Józefa Łazarskiego– nauczyciela szkoły ludowej w Jeleśni, posła do sejmu krajowego galicyjskiego we Lwowie). Pod ścianą zachodnią znajdują się 4 grobowce miejscowych księży z XX wieku. Na cmentarzu przy kościele został pochowany także Józef Ślopek Juraszek. Po jego pogrzebie ludzie umieścili nad jego grobem obeliks, który zaginął w niejasnych okolicznościach. Wokół budynku kościoła znajdują się drzewa, uznane przez konserwatora przyrody, za zabytkowe. Część z nich została wycięta, bowiem zagrażała budynkowi kościoła i nagrobkom. W latach 90. XX w., w północnej części placu kościelnego, została wybudowanakaplica pogrzebowa, odrestaurowana i zaopatrzona w chłodnię na dwie trumny w 2011 roku.

 
 
 

 REKLAMA

Przeczytaj także