REKLAMA

 REKLAMA

Razem budujemy wspólną przyszłość 4

REKLAMA

pracaEL 600x245 beskidlive

Rozmawiamy z Wójt Gminy Jeleśnia - Anną Wasilewską

Rozmawiamy z Wójt Gminy Jeleśnia - Anną Wasilewską

Rozmawiamy z Wójt Gminy
Jeleśnia - Anną Wasilewską:
 
 - Jak Pani ocenia 8 miesięcy swojej pracy na stanowisku Wójta Gminy Jeleśnia?
 
A.W.: Efekty mojej pracy tak naprawdę ocenią przede wszystkim mieszkańcy Gminy. Ze swej strony mogę powiedzieć, że te 8 miesięcy to był bardzo trudny i intensywny czas dla mnie. Podjęłam się wyzwania kierowania Naszą Gminą z pełnym przekonaniem, że warto wprowadzać zmiany i to mam na myśli oczywiście pozytywne zmiany, bo tylko one prowadzą do polepszenia życia Naszych mieszkańców. Bycie wójtem, gospodarzem gminy to bardzo wymagająca praca, szczególnie teraz, kiedy przed nami jest tak wiele wyzwań i tak wiele szans, których nie możemy zmarnować. Każdy kto mnie zna, wie że nie odpuszczam, działam, szukam dobrych i kompromisowych rozwiązań oraz doprowadzam do końca rozpoczęte przedsięwzięcia. Moim celem było i jest zadbanie o gminę w każdym aspekcie. Pracuję bardzo intensywnie, wkładam w pracę całe swoje serce i dobrą energię - zależy mi, aby mieszkańcy dostrzegli efekty naszej pracy, bo to jest praca całego zespołu, Wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Chcę, aby zarówno mieszkańcy Naszej Gminy jak i pracownicy Urzędu odzyskali wiarę w dobrego gospodarza.
 
 - Co Pani na to, że coraz częściej słyszymy o dobrym Gospodarzu w Jeleśni?
 
A.W.: Jestem dumna z tego skąd pochodzę. Takie określenie to dla mnie najlepszy komplement. Gmina to nasze wspólne dobro, a ja czuję się w pełni jej gospodarzem. Potrafię odpowiednio zadbać o interesy mieszkańców i całej Naszej Gminy. Skąd bierze Pani pieniądze na dodatkowe działania? A.W.: Jestem zobligowana realizować budżet zatwierdzony w ubiegłym roku oraz realizować projekty, które są kontynuacją rozpoczętych wcześniej działań. Udało mi się wykonać kilka poważnych, dodatkowych inwestycji w ramach budżetu dzięki analizie działań, pilnowaniu wydatków oraz sprawnemu gospodarowaniu pieniędzmi. Chcę w tym miejscu kolejny raz podkreślić, jak ważna jest współpraca i zaangażowanie Radnych Gminy oraz pracowników Gminy wraz z jednostkami podległymi Gminie, za co bardzo dziękuję.
 
- A jak podsumowałby Pani te osiem miesięcy?
 
A.W.: Cieszę się, że mogłam przekonać się „od kuchni”, jak wygląda prawdziwa praca wójta - gospodarza gminy. Te osiem miesięcy były bardzo dobrym testem z radzenia sobie z realnymi problemami. Jestem bardzo dumna z tego, że udało się ruszyć z programem rewitalizacji Gminy Jeleśnia. Z najważniejszych i kluczowych, na ten czas projektów, to przede wszystkim wdrożenie i budowa kanalizacji, która została w końcu zrealizowana po 12 latach prowadzenia tego projektu. Osobiście zaangażowałam się w rozwiązanie wielu problemów, konfliktów utrudniających dokończenie tej jakże ważnej dla Naszych mieszkańców inwestycji. Czasami trzeba było ubrać gumowce i wejść w błoto a czasami trzeba było założyć szpilki i wejść do gabinetów, by ją zakończyć. Realizujemy projekty we wszystkich miejscowościach gminy, według ważności i potrzeb mieszkańców, bardzo dokładnie wsłuchując się w głosy mieszkańców. Oczywiście wciąż jest bardzo dużo do zrobienia, nie da się w tak krótkim czasie rozwiązać palących problemów w każdej miejscowości, ale ufam, iż będę miała możliwość dalszej pracy na rzecz Mieszkańców Gminy Jeleśnia. Dlatego tak ważna jest dla mnie kontynuacja tych działań w najbliższych latach. Mówi się, że dobra gaździna ugotuje obiad nawet jak lodówka jest pusta. Chciałabym, aby przy moim stole nikt nie był głodny, bo ważne jest dla mnie Nasze wspólne dobro. 
 
 
 - Skąd bierze Pani pieniądze na dodatkowe działania?
 
A.W.: Jestem zobligowana realizować budżet zatwierdzony w ubiegłym roku oraz realizować projekty, które są kontynuacją rozpoczętych wcześniej działań. Udało mi się wykonać kilka poważnych, dodatkowych inwestycji w ramach budżetu dzięki analizie działań, pilnowaniu wydatków oraz sprawnemu gospodarowaniu pieniędzmi. Chcę w tym miejscu kolejny raz podkreślić, jak ważna jest współpraca i zaangażowanie Radnych Gminy oraz pracowników Gminy wraz z jednostkami podległymi Gminie, za co bardzo dziękuję.  
 
 - A jak podsumowałby Pani te osiem miesięcy?
 
A.W.: Cieszę się, że mogłam przekonać się „od kuchni",  jak wygląda prawdziwa praca wójta - gospodarza gminy. Te osiem miesięcy były bardzo dobrym testem z radzenia sobie z realnymi problemami. Jestem bardzo dumna z tego, że udało się ruszyć z programem rewitalizacji Gminy Jeleśnia. Z najważniejszych i kluczowych, na ten czas projektów, to przede wszystkim wdrożenie i budowa kanalizacji, która została w końcu zrealizowana po 12 latach prowadzenia tego projektu. Osobiście zaangażowałam się w rozwiązanie wielu problemów, konfliktów utrudniających dokończenie tej jakże ważnej dla Naszych mieszkańców inwestycji. Czasami trzeba było ubrać gumowce i wejść w błoto a czasami trzeba było założyć szpilki i wejść do gabinetów, by ją zakończyć.
 
Realizujemy projekty  we wszystkich miejscowościach gminy, według ważności i potrzeb mieszkańców, bardzo dokładnie wsłuchując  się w głosy mieszkańców. Oczywiście wciąż jest bardzo dużo do zrobienia, nie da się w tak krótkim czasie rozwiązać palących problemów w każdej miejscowości, ale ufam, iż będę miała możliwość dalszej pracy na rzecz Mieszkańców Gminy Jeleśnia. Dlatego tak ważna jest dla mnie kontynuacja tych działań w najbliższych latach. Mówi się, że dobra gaździna ugotuje obiad nawet jak lodówka jest pusta.  Chciałabym, aby przy moim stole nikt nie był głodny, bo ważne jest dla mnie Nasze wspólne dobro.
 
W ciągu ostatnich 8 miesięcy czyli od chwili, kiedy objęłam funkcję Wójta Gminy Jeleśnia udało mi się zrealizować następujące projekty:
Z zakresu promocji i turystyki:
Powstały nowe narzędzia marketingowe do promocji gminy: folder przedstawiający walory gminy Jeleśnia oraz spot filmowy, została również wprowadzona nowa formuła Dni Jeleśni. Idziemy także z duchem czasu - powstała aplikacja mobilna, która jest interaktywnym przewodnikiem po Naszej Gminie.
Z zakresu infrastruktury drogowej zostały przeprowadzone następujące inwestycje:
1. Utwardzenie terenu obok Urzędu Gminy w Jeleśni Etap I,
2. Utwardzenie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Sopotni Małej,
3. Remont barierki na moście w Sopotni Wielkiej,
4. Odbudowa mostu w ciągu drogi „Na Mostach” w Korbielowie,
5. Częściowe utwardzenie wraz z odwodnieniem drogi „Pastorowy Potok” w Krzyżówkach,
6. Utwardzenie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Krzyżowej,
7. Utwardzenie terenu obok Zakładu Aptiv w Jeleśni,
8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych obok Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni,
9. Odbudowa ul. Energetycznej w Jeleśni,
10. Kontynuacja robót związanych z budową ścieżek rowerowych w sołectwach: Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka, Krzyżówki i Przyborów,
11. Utwardzenie drogi „Do Hankusa” w Sopotni Wielkiej,
12. Parce porządkowe przy placach zabaw w Naszej Gminie,
13. Kontynuacja prac związanych z podłączeniem kanalizacji. W Gminie trwają prace związane z podłączeniem wszystkich mieszkańców do kanalizacji. Po 12 latach w końcu podłączone zostały główne ciągi w Sopotni Małej i Pewli Wielkiej,
14. Promesy z MSWiA na usuwanie klęsk żywiołowych. Most na ul. Mostowej w Korbielowie oraz prace na ul. Rzecznej w Korbielowie.
 
  - Jak widzi Pani przyszłość Gminy Jeleśnia?
 
A.W.: Gmina Jeleśnia ma ogromny potencjał, jest sercem i skarbem Beskidów. Usytuowanie geograficzne, nasz folklor, kultura ludowa, i wciąż żywe kultywowanie tradycji - to nas wyróżnia. Naszą rola jest odpowiednie wyeksponowanie tych atutów i wspólne działanie w kierunku rozwinięcia kolejnych obszarów, w których Gmina Jeleśnia może stać się bardziej konkurencyjną. Turystyka to dla mieszkańców możliwość rozwoju, co również przekłada się na większe wpływy do budżetu umożliwiając inwestycje w tych obszarach. Poprzez nowe działania marketingowe chciałabym promować Naszą Gminę w Polsce oraz wśród zagranicznych sąsiadów. Gmina Jeleśnia jest idealnym miejscem na rodzinny i aktywny wypoczynek w samym sercu Beskidów. Jest wspaniałym miejscem do uprawianie turystyki, posiadamy piękne góry, oplecione siatką szlaków. Należy zadbać o rozwój jeszcze nie odkrytych miejscowości, które posiadają ogromny potencjał turystyczny. Chciałabym, aby efekty naszych przedsięwzięć trafiły do jak największego grona odbiorców. Jeleśnia dla mnie to Gmina dziewięciu skarbów. Pewnie zastanawia się Pani co to za skarby? Dla mnie to: Jeleśnia, Korbielów, Krzyżowa, Krzyżówki, Mutne, Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka, Pewel Wielka, Przyborów. W każdym tym miejscu są diamenty - tylko trzeba wiedzieć jak je odnaleźć i właściwe wykorzystać. Ogromnym potencjałem są mieszkańcy Naszej Gminy, wspaniali ludzie, którzy już wielokrotnie udowodnili, iż potrafią się zjednoczyć dla osiągnięcia wspólnego celu. Wspólnym celem jest rozwój naszego regionu i to właśnie w rozwoju widzę siłę i przyszłość Gminy Jeleśnia. 
 
- Dziękuję za rozmowę.
 
A.W: Dziękuję również.
 
Anna Wasilewska - ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku pedagogika, ATH w Bielsku-Białej na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Akademię Humanistyczno–Ekonomiczną na kierunku Zarządzanie i Marketing. Pełniła funkcję Radnej Gminy Jeleśnia przez dwie kadencje, Przewodniczącej Komisji Oświaty, Przewodniczącej Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisji Zdrowia, Przewodniczącej Rady. Była Radną powiatu żywieckiego, pełniąc funkcję przewodniczącej komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, była również członkiem komisji budżetowej i drogowej. Pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu w Bystrej Śląskiej, a w ostatnich 12 latach w Szpitalu Miejskim, w Beskidzkim Centrum Onkologii. Obecnie - od 10 miesięcy pełni funkcję Wójta Gminy Jeleśnia. 
_______________________________
Ewa Jeremicz
 

 REKLAMA

Przeczytaj także