REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Starostwo Powiatowe w Żywcu

realizuje jeden z największych programów termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej.

* termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu

* termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

* termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żywcu

* termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu

* termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce

* termomodernizacja czterech budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy (na zdjęciu budynek Bursy)

* termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu

Łączna kwota wszystkich zadań wynosi ok. 40 mln złotych. Większość w/w obiektów realizowana jest przy dofinansowaniu ze środków unijnych na poziomie ok. 85%. Wszystkie inwestycje planujemy zakończyć do roku 2021.

Obiekty objęte termomodernizacją pozwolą na uzyskanie sporych oszczędności wynikających z bieżącego użytkowania (instalacje fotowoltaiczne, wymiana źródeł ciepła, wymiana instalacji elektrycznej) oraz stworzą także zupełnie nowy wizerunek obiektów powiatowych na miarę XXI wieku.

 

Wszystkie
Gmina Węgierska Górka
Gmina Milówka
Żywiec
Z regionu
Gmina Rajcza
Książka Tygodnia
Gmina Jeleśnia
Sport
Beskid997
Wywiady
Gość BESKIDLIVE