REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Konkurs :"WSPOMNIENIAMI MALUJEMY OBRAZ ŻYWCA"

 
Z okazji Jubileuszu 750-lecia Żywca,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywiekiej
ogłasza ogólnopolski konkurs p.t.
 
WSPOMNIENIAMI MALUJEMY OBRAZ ŻYWCA”
 
Konkurs adresujemy do wszystkich mieszkańców naszego kraju, którzy chcą podzielić się swoimi obserwacjami, doświadczeniami życiowymi, ciekawym zdarzeniem, historyjką, anegdotą mającą związek z miastem Żywiec i jego historią. Może to być opis jednego dnia w Żywcu, niezwykłego wydarzenia związanego z tym miastem, spędzoną tu młodością, nauką czy pracą, zasłyszaną opowieścią dziadków lub napotkanymi tu ciekawymi ludźmi czy miłością życia.
 
Uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden tekst, uzupełniony np. zdjęciem lub ilustracją, których jest autorem. Objętość prac sporządzonych jako czytelny rękopis, maszynopis, wydruk komputerowy, nie może przekraczać 3 stron.
 
Pracę (w 3 egz) należy opatrzyć godłem i wiekiem autora, a w załączonej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem zamieścić metryczkę autora (imię, nazwisko, adres, telefon, ew. adres e-mail, wiek lub rok urodzenia).
 
Prace z dopiskiem „Konkurs”, należy przesyłać (dostarczać) do siedziby Towarzystwa Miośników Ziemi Żywieckiej pod adresem: 34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 4, w terminie: od 1.12.2017 do 31.01.2018 roku.
 
O przyjęciu prac na Konkurs decyduje data wpływu pracy do TMZŻ.
 
Wyboru laureatów konkursu dokona Komisja Konkursowa, która przyzna nagrody za najciekawsze, nieznane, najbardziej wyjątkowe wspomnienia.
 
Wybrane przez Organizatora Konkursu prace mogą być opublikowane w odrębnym wydawnictwie książkowym, periodyku „Gronie” i na łamach prasy.
 
 
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Zbigniew Bukowski

Wszystkie
Z regionu
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE