REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Regionalny Ośrodek Kultury informuje

51. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "Żywieckie Gody 2020" - wyniki przeglądu w izbie (14 stycznia 2020)

Protokół z posiedzenia Jury 51. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych
"Żywieckie Gody", który odbył się w dniach 11 i 12 stycznia 2020 r.
w Klubie Papiernik Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu

Jury w składzie:
1. Małgorzata Kiereś - etnograf, kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, przewodnicząca Komisji;
2. Czesław Węglarz - muzyk, folklorysta, członek Komisji;
3. Kazimiera Koim - pedagog, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, sekretarz Jury. W konkursie wystąpiło 40 grup kolędniczych: 12 grup dorosłych, 13 dziecięcych i młodzieżowych oraz 15 połaźników i winszowników, spisanych w kolejności występowania: 1. Kapela Antoniego Gluzy ze Szczyrku
2. Połaźniczka - Maria Galej z Jaworzynki
3. Połaźniczka - Antonina Polok z Jaworzynki
4. Połaźniczka - Maria Bojko z Jaworzynki
5. Połaźniczka - Lena Szkawran z Jaworzynki
6. Zespół Czantoria z Lesznej Górnej
7. Małe Połaźniczki z Istebnej - Ania i Magdalena Juroszek
8. Połaźniczka - Marta Galej z Jaworzynki
9. Połaźniczka - Marcelina Rucka z Jaworzynki
10. Kapela Beskidek z Bielska-Białej
11. Połaźnik - Jan Rucki z Jaworzynki
12. Połaźniczka - Dominika Bury z Jaworzynki
13. Połaźniczka - Julia Polok z Jaworzynki
14. Trzo Króle - grupa młodsza - z Jaworzynki
15. Połaźniczka z Małej Istebnej - Zofia Łupieżowiec z OPP Koniaków
16. Babiogórzanie Polana Makowska z Makowa Podhalańskiego
17. Pastuszkowie z OPP Koniaków
18. Połaźniczka z Małej Istebnej - Zofia Ligocka z OPP Koniaków
19. Pastuszkowie z Jaworzynki
20. Grupa Kolędnicza Bracio Szkawrany z Istebnej
21. Trzo Króle z Małej Istebnej z OPP Koniaków
22. Trzo Króle - grupa starsza - z Jaworzynki
23. Zespół Regionalny Zbyrcok z Juszczyna
24. Szlachcice z Pietraszki
25. Zespół Regionalny Zbyrcocek z Juszczyna
26. Szlachcice z Suchego
27. Zespół Regionalny Dolanie z Gilowic
28. Szlachcice z Kamesznicy
29. Zespół Regionalny Juzyna z Zawoi
30. Dziecięcy Zespół Góralski Gronicek z Gilowic - kolędnicy z soplem
31. Mała Polana Makowska z Makowa Podhalańskiego
32. Dziecięcy Zespół Góralski Gronicek z Gilowic - kolędnicy na Tome
33. Dziecięcy Zespół Góralski Gronicek z Gilowic - kolędnicy na Nowy Rok
34. Mała Roztoka z Czernichowa
35. Grupa Śpiewacza Wańcy z Wisły
36. Kolędnicy ze Szkolnego Zespołu Regionalnego Romanecka z Sopotni Małej
37. Kolędnicy z szopką z Łodygowic
38. Roztoka z Czernichowa
39. Kolędnicy z gwiazdą z Łodygowic
40. Zespół Regionalny Romanka z Sopotni Małej
Przegląd dorosłych grup kolędniczych

 • Dorosłe grupy kolędnicze Pięć równorzędnych I miejsc i nagrody pieniężne w wysokości 700 zł każda, otrzymują: Zespół Regionalny Zbyrcok z Juszczyna (Kolędowanie z Herodami)
  Grupa Śpiewacza Wańcy z Wisły (Kolędowani pod oknami)
  Zespół Regionalny Romanka z Sopotni Małej (Trzej Królowie Sopotniańscy)
  Zespół Regionalny Juzyna z Zawoi (Kolędowanie z Turoniem)
  Roztoka z Czernichowa (Z szopką do Was przychodzimy - szopka ruchoma) Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 600 zł każda, otrzymują: Regionalny Zespół Dolanie z Gilowic (Po kolędzie)
  Babiogórzanie Polana Makowska z Makowa Podhalańskiego (Kolędnicy z szopką ruchomą) III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 350 zł otrzymuje: Zespół Czantoria z Lesznej Górnej (Śpiewanie kolęd w Boże Narodzenie)
 • Kapele Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 450 zł otrzymuje Kapela Antoniego Gluzy ze Szczyrku (Kolędowanie u stryka)
 • Szlachcice: Trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 600 zł każda, otrzymują: Szlachcice z Pietraszki
  Szlachcice z Suchego
  Szlachcice z Kamesznicy
  Przegląd dziecięcych grup kolędniczych
 • Dziecięce grupy kolędnicze Sześć równorzędnych I miejsc i pięć nagród pieniężnych w wysokości 300 zł każda, otrzymują: Trzo Króle z Małej Istebnej z OPP Koniaków
  Trzo Króle - grupa starsza - z Jaworzynki
  Mała Roztoka z Czernichowa (Kolędowanie z szopką ruchomą na św. Szczepana)
  Kolędnicy ze Szkolnego Zespołu Regionalnego Romanecka z Sopotni Małej (Kolędowanie u putki)
  Zespół Regionalny Zbyrcocek z Juszczyna (Kolędowanie z Turoniem) Nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymuje Grupa Kolędnicza Bracio Szkawrany z Istebnej (Połaźniki na św. Szczepana) Sześć równorzędnych II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 250 zł każda, otrzymują: Trzo Króle - grupa młodsza - z Jaworzynki
  Pastuszkowie z OPP Koniaków
  Pastuszkowie z Jaworzynki
  Mała Polana Makowska z Makowa Podhalańskiego (Kolędowanie z gwiazdą)
  Kolędnicy z szopką z Łodygowic (Kolędowanie na Boże Narodzenie)
  Kolędnicy z gwiazdą z Łodygowic (Kolędowanie przed Nowym Rokiem) III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł otrzymuje: Kapela Beskidek z Bielska-Białej (Pastorałki z Beskidu Żywieckiego)
 • Dzieci składające powinszowania Jedenaście równorzędnych I miejsc i nagrody pieniężne w wysokości 100 zł każda, otrzymują: Połaźniczka - Maria Galej z Jaworzynki Julia Polok z Jaworzynki
  Połaźniczka - Antonina Polok z Jaworzynki
  Połaźniczka - Maria Bojko z Jaworzynki
  Małe Połaźniczki z Istebnej - Ania i Magdalena Juroszek
  Połaźniczka - Marta Galej z Jaworzynki
  Połaźniczka - Marcelina Rucka z Jaworzynki
  Połaźniczka - Julia Polok z Jaworzynki
  Połaźniczka z Małej Istebnej - Zofia Łupieżowiec z OPP Koniaków
  Połaźniczka z Małej Istebnej - Zofia Ligocka z OPP Koniaków
  Dziecięcy Zespół Góralski Gronicek z Gilowic - kolędnicy na Tome
  Dziecięcy Zespół Góralski Gronicek z Gilowic - kolędnicy na Nowy Rok Cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 50 zł każda, otrzymują: Połaźniczka - Lena Szkawran z Jaworzynki
  Połaźnik - Jan Rucki z Jaworzynki
  Połaźniczka - Dominika Bury z Jaworzynki
  Dziecięcy Zespół Góralski Gronicek z Gilowic - kolędnicy z soplem
  Łączna wysokość wszystkich nagród wynosi 12.000,00 zł. Fundatorami nagród są: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - 6.000 zł
  Miejskie Centrum Kultury w Żywcu - 6.000 zł Na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych 48. Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej wytypowane zostały następujące grupy: Kapela Antoniego Gluzy ze Szczyrku
  Roztoka z Czernichowa
  Szlachcice z Pietraszki (ewentualnie Szlachcice z Kamesznicy)
  Na Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych 23. Pastuszkowe Kolędowanie w Podegrodziu zostały wytypowane następujące grupy: Trzo Króle z Małej Istebnej z OPP Koniaków
  Pastuszkowie z OPP Koniaków
  Kolędnicy ze Szkolnego Zespołu Regionalnego Romanecka z Sopotni Małej Uwagi Komisji: Komisja stwierdza, że 51. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "Żywieckie Gody" odznaczał się wysokim i wyrównanym poziomem wykonawczym. Zaprezentowane zostały zróżnicowane formy kolędnicze, począwszy od tradycyjnych powinszowań po kolędowania z gwiazdą, Turoniem czy ruchomą szopką. Komisja zwraca uwagę na konieczność pielęgnowania w powinszowaniach i oracjach gwary, która w bardzo szybkim tempie opuszcza dzisiejszą wieś. Problemem, który uwidocznił się w tegorocznych prezentacjach jest brak znajomości znaczenia Świata w zimowej czasoprzestrzeni.
  Komisja zachęca do poszukiwania najstarszych kolęd życzących, które w sposób ludowy obrazowały Świat. Są one zapominane, pomimo że w pamięci wielu informatorów jeszcze istnieją i zostały zapisane w licznych opracowaniach. Jury motywuje także do wyszukiwania kolęd z wątkami apokryficznymi, które również odchodzą w zapomnienie, a jeszcze niedawno stanowiły ważną część repertuaru kolędniczego.
  Komisja zwraca uwagę na prezentację kolędowania w tradycyjnej strukturze, która zapisana była w lokalnej kulturze. Każde kolędowanie charakteryzował określony schemat kompozycyjny zgodny z tradycją. Należy zatem go przestrzegać, zachowywać, pomaga bowiem w pokazaniu właściwego kontekstu danego kolędowania. Na uznanie zasługują prezentowane podczas Przeglądu tak archaiczne formy jak Szlachcice. Jury zwraca uwagę, iż podczas trwania każdego obrzędu postacie posiadające maski nie mogą ich zdejmować i odsłaniać twarzy, gdyż oblicze kolędnika pod maską jest tajemnicą. Postacie obrzędowe w maskach nie mogą siadać za stołem, który w tradycji stanowi sacrum. Komisja docenia wysoki poziom muzyczny tegorocznych prezentacji. Jury składa serdeczne podziękowania instruktorom, którzy znakomicie przygotowali grupy kolędnicze oraz indywidualnych kolędników do tegorocznego Przeglądu.
  Komisja dziękuje również organizatorom Żywieckich Godów: Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej i Miejskiemu Centrum Kultury w Żywcu oraz Klubowi Papiernik w Żywcu.
  Sprawne i merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie Przeglądu także zasługuje na podziękowanie Jurorów.
Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Żywiec
Gmina Rajcza
Beskid997
Sport
Gmina Jeleśnia
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE