REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Żywiecka Biblioteka Samorządowa uczestniczy  w partnerskim projekcie transgranicznym, którego wnioskodawcą jest Kysucká Knižnica w Čadcy.  Jest to  kolejny projekt realizowany wspólnie przez te dwie  biblioteki regionu przygranicznego, których współpraca sięga swoimi początkami  1992 roku.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Tytuł realizowanego mikroprojektu: Kysucká Knižnica w Čadcy i Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrum informacji przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionów transgranicznych.

Celem głównym mikroprojektu jest udostępnianie informacji oraz materiałów informacyjnych dotyczących przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionu Kysuc i Żywiecczyzny mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym te regiony a także promocja przyrodniczych i kulturowych walorów obu regionów transgranicznych. 

Ważne cele szczegółowe definiują następujące zadania :

1. Rozszerzanie i doskonalenie  usług biblioteczno-informacyjnych oraz bibliograficzno-informacyjnych  partnerskich bibliotek dla mieszkańców i turystów regionów transgranicznych.         2.Wykorzystanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa, znajdującego się na obszarze transgranicznym przez osoby zainteresowane.                                                                               3.Rozwijanie współpracy bibliotek partnerskich – Kysuckiej Knižnici w Čadcy i Żywieckiej Biblioteki Samorządowej.

18 października, w ramach  realizacji projektu, bibliotekarze żywieccy, pracownicy UM i dyrektor Muzeum Miejskiego na zaproszenie biblioteki w Cadcy,  udali się z wizytą na Słowację. Odwiedziliśmy wybrane miejsca związane z kulturą ,tradycją i przyrodą regionu kysuckiego.

Szczegółowo  poznaliśmy działalność  pięknie wyremontowanej i nowocześnie wyposażonej Kysuckiej  Knižnicy,  oglądaliśmy prezentacje multimedialne, w tym prezentację dotyczącą historii współpracy obu bibliotek.

Goście ze Słowacji przyjechali  do Żywca z rewizytą w listopadzie. Wizyta rozpoczęła się od odwiedzin w  bibliotece partnerskiej. Głównym punktem programu było zapoznanie się  z pracą poszczególnych agend  żywieckiej książnicy, a także prezentacje w formie multimedialnej przygotowanych materiałów tematycznych dotyczących źródeł informacji o przyrodniczym i kulturowym dziedzictwie miasta Żywca znajdujących się w  Żywieckiej Bibliotece Samorządowej. Słowackim gościom zaprezentowane zostały zbiory regionalne   biblioteki.

W sali wystaw  przygotowano  wystawę,  na której prezentowano   książki, foldery, mapy,  wydane w języku polskim a  dotyczące Słowacji, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Kysuc , które znajdują się w naszych  zbiorach, Zaprezentowano również bajki dla dzieci, piękne albumy, ciekawe powieści i opowiadania, książki popularnonaukowe i mapy, w oryginalnym języku słowackim , ułożone na nowych regałach,  które żywiecka biblioteka otrzymała w prezencie w ramach  realizowanego projektu.  Czytelnikom biblioteki rozdawano materiały promocyjne dotyczące projektu : ulotki i foldery.

W ramach wizyty w Żywcu goście ze Słowacji w Muzeum Miejskim uczestniczyli w specjalnie przygotowanych dla nich warsztatach  z garncarstwa i bibułkarstwa. Zwiedzili żywiecki park, katedrę,  zamkowe ekspozycje. Na żywieckim rynku  zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Helena Kupczak dyrektor  Żywieckiej Biblioteki Samorządowej

Wszystkie
Z regionu
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE