REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Ujsoły: Wójt  Gminy Ujsoły informuje, że  w 2018 roku Gmina Ujsoły planuje

dopłaty do wymiany starych kotłów C.O. na nowoczesne, bardziej ekologiczne urządzenia grzewcze.

Wszystkich zainteresowanych wymianą starych pieców na nowe proszę o wypełnienie poniższej ankiety i złożenie jej w pok. nr 11 w Urzędzie Gminy Ujsoły, ul. Gminna 1, do dnia 30.11.2017r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00-15:00.

Kwota dofinansowania będzie wynosiła 50%  kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5.000zł brutto.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne  i ma na celu uzyskanie informacji  co do ilości planowanych przez mieszkańców wymian kotłów. Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania lecz formą deklaracji wymiany starego kotła na nowy, przy tym poziomie dofinansowania.

 Kto może otrzymać dofinansowanie?

Właściciel/współwłaściciel/spadkobierca budynku, pod warunkiem złożenia oświadczeń, że:

-  budynek znajduje się w granicach gminy Ujsoły,

-  budynek posiada nadany numer porządkowy,

-  budynek posiada zainstalowany i pracujący niskosprawny kocioł nieekologiczny,

 - posiada aktualny przegląd kominiarski oraz że budynek jest zamieszkały całorocznie.

Jakie piece są dopuszczone do programu?

W ramach programu dopuszczone do dofinansowania są jedynie piece klasy 5. Klasa pieca musi być potwierdzona certyfikatem. Konstrukcja kotła winna uniemożliwiać spalanie odpadów stałych. Nie dopuszcza się kotłów komorowych!

Mieszkańcy, którzy przystąpią do programu wymiany kotłów zobowiązani będą do sporządzenia kosztorysów.

Koszty kwalifikowane możliwe do dofinansowania  stanowią: demontaż i utylizację starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji, zawór trój-/czwór - drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła i włączenia go do instalacji c.o. i c.w.u.

Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za niekwalifikowane.

Źródło: Gmina Ujsoły

Wszystkie
Z regionu
Beskid997
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Gmina Rajcza
Żywiec
Gmina Jeleśnia
Sport
Książka Tygodnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE