Soblówka to niewielka, granicząca ze Słowacją miejscowość w gminie Ujsoły,

położona w sercu Beskidu Żywieckiego ok. 30 km na południe od powiatowego miasta Żywiec. 

Wieś położona w dolinie potoku Cichej. Założona przez pasterzy wołoskich, nosiła początkowo nazwę Cicha od przepływającego przez nią potoku. Według legendy wieś założona została przez osadników skazanych wcześniej na banicję za brak posłuszeństwa przy odrabianiu pańszczyzny.
Nazwę Soblówka przyjęto dopiero w XX wieku, w związku z tym, że w przysiółku Soblówka wybudowano kaplicę, tu też stacjonował oddział Korpusu Ochrony Pogranicza - przysiółek ten zaczął spełniać funkcję centrum wsi.
Tereny te znane były już w XV wieku, tędy bowiem - przez przełęcz Przysłop wiódł szlak handlowy na Orawę. Dziś szlak handlowy zamieniony został na szlak turystyczny prowadzący do Słowacji.

Tereny, które obecnie zajmuje Soblówka znane były już w XV wieku, bowiem tędy przebiegał szlak handlowy na Orawę.  

W latach 1975 - 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego. 

W latach 1945 - 1991 stacjonowała tu strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza.  Z dniem 16.05.1991 roku strażnica została przejęta przez Straż Graniczną. 

Na terenie wsi Soblówka istnieją dwa rezerwaty przyrody: Dziobaki (rezerwat leśny, 1996, pow. 13 ha, buczyna karpacka i jaworzyna ziołoroślowa), oraz Oszus  (rezerwat leśny, 1971, o pow. 47,31 ha. fragment dawnej puszczy karpackiej, las świerkowo-jodłowo-bukowy regla dolnego.) Urozmaicona rzeźba terenu charakterystyczna dla obszarów górskich tj. deniwelacje terenu, liczne doliny górskich potoków. Krajobraz jest mało przekształcony, zbliżony do naturalnego, są to obszary głównie zalesione.

Wszystkie
Z regionu
Gmina Milówka
Gmina Węgierska Górka
Żywiec
Gmina Rajcza
Beskid997
Gmina Jeleśnia
Wywiady
Gość BESKIDLIVE