REKLAMA

kasy stefczyka baner 2020

 

Chciałbym przekazać Państwu

najświeższe informacje przekazane mi właśnie przez Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu dotyczące całego powiatu żywieckiego. Najważniejsza informacja jest taka, że aktualnie nie mamy ani jednej zakażonej osoby. 82 osoby objęte są nadzorem epidemiologicznym, zaś 8 osób objętych jest kwarantanną.

Dla wyjaśnienia:

Kwarantanna - dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów. Nikomu nie wolno do niego przychodzić. Jeśli poczuje się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala. Nadzór nad osobą objętą kwarantanną sprawuje policja.

Nadzór epidemiologiczny - następuje jeśli ktoś np. pracował w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa, był w tej samej przestrzeni. Czyli w takiej sytuacji, gdy nie było bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby. Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontrolować swój stan zdrowia. Nadzór nad taką osobą sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Dane dotyczące procedur pochodzą ze strony www.pacjent.gov.pl